کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی (۱)

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی (۱)

کد کتاب : ۲۲۵۶

نویسنده (ها) : دکتر عزیز گرد ، دکتر غریبه اسماعیلی‌ کیا

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

مکاتب فکری حسابداری

مکاتب فکری حسابداری

کد کتاب : ۲۲۱۱

نویسنده (ها) : ریچارد چارلز لافلین

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی

کد کتاب : ۲۱۹۷

نویسنده (ها) : دکتر ساسان مهرانی ، دکتر غلامرضا کرمی ، دکتر علیرضا رام روز

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

رویدادپژوهی در حسابداری و مالی

رویدادپژوهی در حسابداری و مالی

کد کتاب : ۲۱۸۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسین قائمی ، جواد معصومی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۲)

حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۲)

کد کتاب : ۱۷۵۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازی و همکاران

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۱)

حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۱)

کد کتاب : ۱۷۴۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازی و همکاران

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت مالی نوین ( جلد دوم)

مدیریت مالی نوین ( جلد دوم)

کد کتاب : ۱۲۴۸

نویسنده (ها) : استفان راس ، رندلف وسترفیلد ، بردفورد جردن

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مدیریت مالی نوین ( جلد اول)

مدیریت مالی نوین ( جلد اول)

کد کتاب : ۱۲۱۰

نویسنده (ها) : استفان راس ، رندلف وستر فیلد ، بردفورد جردن

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کاربرد رایانه در حسابدارى

کاربرد رایانه در حسابدارى

کد کتاب : ۱۰۱۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازى و دکتر امیر افسر

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حسابدارى میانه (۱)

حسابدارى میانه (۱)

کد کتاب : ۱۰۱۲

نویسنده (ها) : على اسماعیلى

قیمت : ۴۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

حسابدارى صنعتى (۲) :بودجه بندى و کنترل سیستمهاى استاندارد

حسابدارى صنعتى (۲) :بودجه بندى و کنترل سیستمهاى استاندارد

کد کتاب : ۹۰۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازى

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مدیریت مالی: جلد دوم

مدیریت مالی: جلد دوم

کد کتاب : ۱۳۰

نویسنده (ها) : ریموند پی. نوو

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت مالی: جلد اول

مدیریت مالی: جلد اول

کد کتاب : ۱۱۸

نویسنده (ها) : ریموند پی. نوو

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

کد کتاب : ۲۲

نویسنده (ها) : داود اقوامی و دکتر جعفر باباجانی

قیمت : ۳۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵