حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۱)

Strategic Management Accounting: From Theory to Practice (Vol: 1)گروه‌ها : حسابداری و مالی
کد کتاب : ۱۷۴۹
نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازی و همکاران
Mohammad namazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-963-1
سال اولین نوبت : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۶۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر بیست و سومین دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1393
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
این کتاب کاربردهای تئوریک و همچنین عملی حسابداری مدیریت را در زمینه‌های انجام وظایف استراتژیک مدیران تبیین می‌کند؛ و از این طریق مخاطبان را با آخرین رهاوردها و کاربرد آنها در زمینه‌های بهای تمام‌شده و هزینه‌یابی، برنامه‌ریزی، کنترل، تصمیم‌گیری، ارزیابی عملیات و همچنین موارد رفتاری حسابداری مدیریت استراتژیک آشنا می‌سازد.
بخش اول: کلیات حسابداری مدیریت استراتژیک
فصل اول: حسابداری مدیریت استراتژیک
بخش دوم: فن‌های هزینه‌یابی استراتژیک
فصل دوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
فصل سوم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (TDABC) و هزینه‌یابی...
فصل چهارم: هزینه‌یابی معکوس
بخش سوم: فن‌های نوین برنامه‌ریزی استراتژیک
فصل پنجم: بودجه‌بندی بر مبنای (ABB)
فصل ششم: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
فصل هفتم: هزینه‌یابی چرخه عمر
فصل هشتم: هزینه‌یابی بر مبنای هدف (TC)
بخش چهارم: فن‌های نوین کنترل استراتژیک
فصل نهم: هینه‌یابی کایزن (KC)
فصل دهم: هزینه‌یابی کیفیت
فصل یازدهم: مدیریت کیفیت جامع (TQM)
واژه‌نامه انگلیسی- فارسی
فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع دکترا به عنوان منبع اصلی دروس مربوط به حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین برای دانشجویان رشته‌های حسابداری مالی، مدیریت و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان کمک‌درسی برای دروس حسابداری مدیریت، سیستمهای بهره‌وری و سیستمهای اطلاعاتی است.