حسابدارى صنعتى (۲) :بودجه بندى و کنترل سیستمهاى استاندارد

Industrial Accounting (2): Budgeting and Controlling the Standard Systemsگروه‌ها : حسابداری و مالی
کد کتاب : ۹۰۵
نویسنده (ها) : دکتر محمد نمازى
Mohammad namazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
شابک : 978-964-530-907-5
سال اولین نوبت : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۵۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزيده پانزدهمين دوره كتاب برتر دانشگاهي، 1385
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
پیشگفتار
معرفی مؤلف
فصل اول: علل لزوم ایجاد سیستمهای هزینه‌یابی استاندارد
فصل دوم: بودجه‌بندی و کنترل مواد اولیه مستقیم
فصل سوم: بودجه‌بندی و کنترل کار مستقیم
فصل چهارم: بودجه‌بندی و کنترل سربار کارخانه
فصل پنجم: انحرافات ترکیب و بازده
فصل ششم: حسابداری هزینه‌های استاندارد
فصل هفتم: بودجه‌بندی و گزارشگری سود
فصل هشتم: هزینه‌یابی جذبی، متغیر و فرامتغیر- 1: سیستم اعداد واقعی
فصل نهم: هزینه‌یایی جذبی: متغیر و فرامتغیر ـ 2: سیستم استاندارد
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
فهرست موضوعی

چاپ چهارم با اضافات
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، رشته مالی با گرایشهای دولتی، مالیاتی و حسابرسی به ارزش 3 واحد، رشته مدیریت صنعتی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر به ارزش 2 واحد، رشته اقتصاد بازرگانی مقطع کارشناسی ارشد به ارزش 3 واحد، همچنین برای رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی به عنوان درس اختیاری به ارزش3 واحد و کارشناسی مدیریت امور بانکی به عنوان درس تخصصی به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه کسانی که در امور صنعتی و بازرگانی فعالاند از آن بهرهمند شوند.