حسابدارى میانه (۱)

Intermediate Accounting (1)گروه‌ها : حسابداری و مالی
کد کتاب : ۱۰۱۲
نویسنده (ها) : على اسماعیلى
Ali Esmaili
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵
شابک : 964-530-061-4
سال اولین نوبت : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۶۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۴٬۵۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
مقدمه

فصل اول: اصول و مفاهیم اساسی حسابداری

فصل دوم: ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

فصل سوم: صورت سرود و زیان و سود و زیان انباشته

فصل چهارم: وجه نقد

فصل پنجم: سرمایهگذاری ًکوتاهمدت

فصل ششم: مطالبات فصل هفتم: بدهیهای جاری و احتمالی

فصل هشتم: موجودیها

فصل نهم: اموال، ماشینآلات و تجهیزات

ضمایم

منابع و مآخذ

واژه نامه

منابع در پایان هر فصل سؤالها، تمرینها، مسئلهها، پاسخها و پیوستهای آن درج شده است.
این ًکتاب برای دانشجویان رشته حسابداری در مقطع ًکاردانی و ًکارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حسابداری میانه (1)» به ارزش 4 واحد تدوین شده است.