متون برگزیده نثر ادبى

Literary Prose : A Selectionکد کتاب : ۴۴
نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ هنرور
Hooshang Honarvar , Phd
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0688-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : تشویقی چهارمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1372
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال


Introduction
List of Reference Books

1. Philip Sidney "An Apology for Poetry"
2. Thomas North Translation of Plutarch
3. John Lyly Euphues
4. Francis Bacon "Of Studies"
5. John Donne "Devotions upon Emergent Occasions"
6. Joseph Hall "The Hypocrite"
7. Thomas Hobbes Leviathan
8. John Bunyan Pilgrim's Progress
9. John Locke "Letters Concerning Toleration"
10. Joseph Addison "Sir Roger at Church"
11. Henry Fielding Mr. Jonathan Wild the Great
12. Samuel Johnson " The Preface to Shakespeare"
13. Edward Gibbon The Decline and Fall ot the Roman Empire
14. Oliver Goldsmith "Distresses of a Common Soldier" 15. James Boswell The Life of Samuel Johnson
16. Charles Lamb "Poor Relations"
17. Thomas De Quincey Confessions of an English Opium Eater
18. Thomas Babington Macaulay " Milton"
19. William Makepeace Thackeray Vanity Fair
20. Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
21. John Ruskin The Stones of Venice
22. William Dean Howells Criticism and Fiction
23. Virginia Woolf Orlando
24. John Cowper Powys The Meaning of Culture
25. Arthur Stanley Eddington Science and the Unseen World
26. Aldous Huxley Point Counterpoint
27. J.B. Priestley "An Apology for Talkers"
28. David Cecil "The Augustan Age"

در این کتاب آثار منثور نویسندگان انگلیسی قرن شانزدهم تا بیستم و برخی نویسندگان امریکایی قرن بیستم، معرفی شده است. دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی در درسهای «متون برگزیده نثر ادبی» و «ترجمه متون ادبی» و در «سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی و امریکایی» و همچنین کسانی که با مکاتب ادبی آشنایی دارند، از آن استفاده می کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :