کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.

مقدمه ای بر ادبیات انگلیسی

مقدمه ای بر ادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۱۴۱۴

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۴۰٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

داستان کوتاه

داستان کوتاه

کد کتاب : ۱۳۸۱

نویسنده (ها) : مریم سلطان بیاد
Maryam Soltan Beyad

قیمت : ۳۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (۱)

درآمدی بر ادبیات انگلیسی (۱)

کد کتاب : ۱۳۶۶

نویسنده (ها) : دکتر کامران احمدگلی و دکتر حسین پیرنجم الدین
Kamran Almadgoli , PhD , Hossein Pirnajmuddin , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ نقد ادبی

تاریخ نقد ادبی

کد کتاب : ۱۳۲۹

نویسنده (ها) : دکتر شیده احمدزاده هروی
Shideh Ahmadzadeh Heravi , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نمونه های شعر ساده

نمونه های شعر ساده

کد کتاب : ۱۰۳۹

نویسنده (ها) : دکتر کیان سهیل
Kian Soheil

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

سیری در ادبیات انگلیس (۲)

سیری در ادبیات انگلیس (۲)

کد کتاب : ۵۹۰

نویسنده (ها) : دکتر امراله ابجدیان
Amrollah Abjadian , PhD

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آشنایی با رمان (۲)

آشنایی با رمان (۲)

کد کتاب : ۵۳۱

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

آشنایی با رمان (۱)

آشنایی با رمان (۱)

کد کتاب : ۵۲۶

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

سیری در ادبیات انگلیس(۱)

سیری در ادبیات انگلیس(۱)

کد کتاب : ۲۹۶

نویسنده (ها) : دکتر امرالله ابجدیان
Amrollah Abjadian , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

متون نثر ساده

متون نثر ساده

کد کتاب : ۲۶۹

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی ، هلن اولیایی نیا
Abbas-Ali Rezai , PhD , Helen Oliyaie-Niya

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

بیان شفاهى داستان (۱)

بیان شفاهى داستان (۱)

کد کتاب : ۲۱۵

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلى رضائى
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

شعر انگلیسی

شعر انگلیسی

کد کتاب : ۱۶۵

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

فنون و صناعات ادبی

فنون و صناعات ادبی

کد کتاب : ۱۶۱

نویسنده (ها) : دکتر جلال سخنور
Jalal Sokhanvar , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مقدمه ای برادبیات انگلیسی

مقدمه ای برادبیات انگلیسی

کد کتاب : ۴۹

نویسنده (ها) : دکترعباسعلی رضائی
Abbas Ali Rezai , PhD

قیمت : ۱۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

متون برگزیده نثر ادبى

متون برگزیده نثر ادبى

کد کتاب : ۴۴

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ هنرور
Hooshang Honarvar , Phd

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

بیان شفاهى داستان (۲)

بیان شفاهى داستان (۲)

کد کتاب : ۳۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدى نوروزى ، دکتر پرویز بیرجندى
Mehdi Nowruzi , PhD , Parviz Birjandi , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸