درآمدی بر ادبیات انگلیسی (۱)

Introduction English Literature (1)کد کتاب : ۱۳۶۶
نویسنده (ها) : دکتر کامران احمدگلی و دکتر حسین پیرنجم الدین
Kamran Almadgoli , PhD , Hossein Pirnajmuddin , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-530-473-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

Preface

Chapter One: Introduction
Chapter Two: Fiction
Chapter Three: Plot
Chapter Four: Characterization
Chapter Five: Theme
Chapter Six: Point of View
Chapter Seven: Setting
Chapter Eight: Symbol and Allegory
Chapter Nine: Tone
(Chapter Ten: Analyzing and Evaluating Fiction (Questions
این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس درآمدی بر ادبیات انگلیسی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: