آشنایی با رمان (۱)

Introduction to Novel (1)کد کتاب : ۵۲۶
نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی
دسته کتاب : کتاب‌ها
شابک : 978-964-459-549-3جلداول 978-964-459-556-1دوره
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

preface
The Novel: A Brief Introduction
Biography of Charles Dickens
About the Novel
Character List
Great Expectations
Fifty nine Chapters
Pip's Unrealistic Expectations
Questions
References
این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «آشنایی با رمان1» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: