نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد اول) : از آغاز تا پادشاهی منوچهر

Ancient Book The Edition and Interpretation of Shahname of Ferdowsi : Vol 1کد کتاب : ۴۵۵
نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Galal-od-Din Kazzazi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-656-2 شومیز978-964-530-657-9 گالینگو
سال اولین نوبت : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
تعداد صفحات : ۶۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

شاهنامه کتاب فرهنگ ایران و سند هویّت فرهنگی ما ایرانیان است. از این رو، سازمان «سمت» ضروری دانسته است که ویرایش و گزارش شاهنامه را آن چنانکه در خور این کتاب ارجمند است، در برنامه انتشاراتی خود بگنجاند. کتاب حاضر با نام «نامه باستان» جلد اول از مجموعه‌ای ده جلدی است که ویرایش و گزارش شاهنامه را از آغاز تا انجام دربر خواهد داشت. در این جلد، از آغاز شاهنامه تا پادشاهی منوچهر ویراسته و شرح گردیده است. مؤلف دانشمند، دکتر میرجلال‌الدین کزازی در شرح ابیات و تحلیل داستانها، از دانشها و دیدگاههایی چون واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، چهره‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، سبک‌شناسی و زیبایی‌شناسی بهره گرفته است. در زیبایی‌شناسی، بیتها از دید سه دانش بدیع، بیان و معانی کاویده و بررسی شده است. در سبک‌شناسی، دگرگونیهای تاریخی زبان در نظر بوده است. در ریشه‌شناسی، خاستگاه و پیشینه واژگان بررسی شده و کمابیش ریخت پهلوی واژگان به دست داده شده است.

یادداشت آغازین
یادداشت آغازین دوم
دیباچه
آغاز سخن
کیومرث
هوشنگ
تهمورث
جمشید
ضحّاک
فریدون
منوچهر
بخشهای برافزوده
گزارش بیتها
فرهنگ واژگان
واژه‌نمای ریشه‌شناختی
کتابنما
فهرست اختصارات

چاپ هفتم ، ویراست 2

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس مربوط به «شاهنامه» و در مقطع کارشناسی به عنوان منبع فرعی درسهای «متون نظم (2): رستم و سهراب و رستم و اسفندیار» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :