بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

Rhetoric (Badi‘)From the Aesthetic Point of Viewکد کتاب : ۸۶۰
نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار
Taghi Vahidian Kamyar, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-904-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۸
تعداد صفحات : ۱۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس بدیع به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار
فصل اول: تکرار
فصل دوم: تناسب
فصل سوم: غیر منتظره بودن و غافلگیری
فصل چهارم: بزرگنمایی
فصل پنجم: دو یا چند بعدی بودن
فصل ششم: استدلال
فصل هفتم: ترفندهای دیداری
فصل هشتم: تـرفندهایی که زیبـایی آنها وابسته ترفندهای دیگر است
بررسی زیباییهای ترفندهای بدیعی در دو شعر
منابع

موجود نمی‌باشد

نظر شما :