دفاع و امنیت و مقاومت

مدیر گروه: دکتر سید یحیی صفوی 

 

دبیر گروه: دکتر امیرحسین الهامی 

 Amelhami@yahoo.com 

اعضاء گروه: 

  • دکتر عبدالعلی پورشاسب 
  • دکتر هادی مرادپیری 
  • دکتر خسرو بوالحسنی 

 

کارشناس: سمیه کاظمی 

 kazemi.samt.1400@gmail.com 

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱ 

 داخلی  ۲۷۶ 

سال تأسیس: ۱۴۰۱ 

 

کتاب های گروه دفاع و امنیت و مقاومت

نتیجه‌ای یافت نشد.