کتاب‌ها

نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۱۱ مورد.

جامعه شناسی ادبیات فارسی

جامعه شناسی ادبیات فارسی

کد کتاب : ۱۲۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمد پارسانسب

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد نهم: از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزد گرد

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد نهم: از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزد گرد

کد کتاب : ۱۲۰۵

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال‌ الدین کزازی

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نحو جدید: دستور کاربردی زبان عربی

نحو جدید: دستور کاربردی زبان عربی

کد کتاب : ۱۱۸۹

نویسنده (ها) : دکتر شوقی ضعیف

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد هشتم: از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد هشتم: از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد

کد کتاب : ۱۱۵۶

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی

قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آشنایی با تاریخ بیهقی

آشنایی با تاریخ بیهقی

کد کتاب : ۱۱۲۹

نویسنده (ها) : دکتر رضا مصطفوی سبزواری

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد هفتم: از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد هفتم: از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور

کد کتاب : ۱۰۶۶

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیات شمس

بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیات شمس

کد کتاب : ۱۰۴۹

نویسنده (ها) : دکتر علی حسین پور چافی

قیمت : ۱۹٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

قافیه ساده

قافیه ساده

کد کتاب : ۱۰۴۷

نویسنده (ها) : دکتر شهریار حسن زاده

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

صرف و نحو عربی ۱ و ۲

صرف و نحو عربی ۱ و ۲

کد کتاب : ۱۰۴۵

نویسنده (ها) : دکتر عباس ماهیار

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

گزیده اى از متون تفسیرى

گزیده اى از متون تفسیرى

کد کتاب : ۱۰۱۰

نویسنده (ها) : دکتر سید مرتضى میرهاشمى

قیمت : ۲۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

گزیده متون تفسیری فارسی

گزیده متون تفسیری فارسی

کد کتاب : ۹۸۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدمهدی رکنی یزدیدکتر عبدالله رادمرد

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب

کد کتاب : ۹۷۶

نویسنده (ها) : دکتر میرجلال الدین کزازی

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

درباره تاریخ ادبیات

درباره تاریخ ادبیات

کد کتاب : ۹۵۹

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی

فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی

کد کتاب : ۹۲۸

نویسنده (ها) : حسین مدرسی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد پنجم: از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد پنجم: از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب

کد کتاب : ۹۱۱

نویسنده (ها) : دکتر میرجلال الدین کزازی

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

تفسیر قرآن پاک

تفسیر قرآن پاک

کد کتاب : ۸۶۵

نویسنده (ها) : دکتر على رواقى

قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

کد کتاب : ۸۶۰

نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

تاریخ و تطور علوم بلاغت

تاریخ و تطور علوم بلاغت

کد کتاب : ۸۵۴

نویسنده (ها) : دکتر شوقی ضیف

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷