اصول نگارش ساده فارسی ( برای عرب زبانها)

Principles of Persian Simple Writing (for Arabic Speakers)کد کتاب : ۱۴۳۴
نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده با همکاری فاطمه هادی بخیت
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-565-7
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۱۹۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

همکاری با دانشگاههای کشور سوریه و به‌خصوص دانشگاههای دمشق و حلب و حمص و لاذقیه از جمله اقداماتی است که به اراده مسئولان عالی‌رتبه دو کشور سوریه و ایران و دست‌اندرکاران دانشگاههای مذکور و «سمت»، در همین زمینه شکل گرفته است که نخستین گام آن، تألیف کتاب مشترک با همکاری استادان ایرانی و سوری برای دانشجویان عرب‌زبان رشته «زبان و ادبیات فارسی» است و کتاب حاضر یکی از این کتابهاست.


سخن ناشر
پیشگفتار
درس اول: جمله و انواع آن
درس دوم: روش حذف و عطف در جمله
درس سوم: کاربرد قید و انواع آن در جمله
درس چهارم: ساختمان کلمه و فعل
درس پنجم: گروه اسمی و حروف اضافه
درس ششم: وابسته‌های پیشین اسم
درس هفتم: وابسته‌های پسین اسم
درس هشتم: صفت و مضاف‌الیه
درس نهم: انواع ضمایر و کاربرد آنها
درس دهم: سؤالی و منفی کردن جمله
درس یازدهم: ساختار جمله‌های لازم و متعدی و معلوم مجهول
درس دوازدهم: ارکان جمله‌
درس سیزدهم: کاربردهای انواع فعل ماضی
درس چهاردهم: کاربرد انواع فعل مضارع و آینده
فهرست منابع و مآخذ

موجود نمی‌باشد

نظر شما :