راهنمای نگارش علمی

Academic Writing Instructionکد کتاب : ۱۳۸۴
نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شورای گسترش زبان فارسی, انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-494-0
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۱۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

سخن ناشر
پیشگفتار
درس اول: روش تهیه پیش‌نویس متون علمی
درس دوم: چگونه بنویسیم
درس سوم: تنظیم صوری نوشته
درس چهارم: تنظیم فهرستهای راهنما
درس پنجم: جدولها و نمودارها و اعداد
درس ششم: نشانه‌های اختصاری و مقیاسها
درس هفتم: مشخصات منابع و مآخذ
درس هشتم: پاورقیها و یادداشتها
درس نهم: رسم الخط فارسی
درس دهم: روش نشانه‌گذاری
درس یازدهم: درست‌نویسی در ترجمه
درس دوازدهم: یادآوری چند قاعده مهم دستوری
درس سیزدهم: چند نکته دیگر در درست‌نویسی
درس چهاردهم: روش واژه‌سازی فارسی
فهرست منابع و مآخذ

Academic texts which are written according to the acceptable methods are always after accepting or rejecting a hypothesis. So, they are either discursive or attributive. Therefore observing the rules of scientific language is a must in academic texts. It means that, the desired subjects should be clear and exempt from any ambiguity or complexity, the text should be coherent and according to a logical order, and the text should be coherent and adjustment of the charts, tables, notes and references should be met. The present book is a guide on how to write and adjust academic texts in Persian language.

نظر شما :