کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۶ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر

کد کتاب : ۲۲۲۹

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

انگلیسی رشته برق - الکترونیک - کنترل و مخابرات

کد کتاب : ۲۱۹۴

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

کد کتاب : ۲۱۳۵

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ خوش سیما ، فاطمه معافیان ، امرالله طلعتی باغسیاهی ، دکتر سید جعفر سجادی پارسا

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

انگلیسی برای دانشجویان رشته انرژی

کد کتاب : ۲۱۲۱

نویسنده (ها) : دکتر وحید محمدپور کاریزکی

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی)

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی)

کد کتاب : ۱۹۶۰

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، امید رضا رجبی، مودت سعیدی، ملیحه سادات موسوی و محسن نیلی احمدآبادی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی

کد کتاب : ۱۹۳۹

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، علی رضا زارع آلانق، مرتضی نصیری، رضا طاهرخانی و ابوطالب ایرانمهر

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشتهمهندسی برق "مخابرات"

انگلیسی برای دانشجویان رشتهمهندسی برق "مخابرات"

کد کتاب : ۱۴۸۲

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و رامین دهدشت حیدری

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زیست شناسی

کد کتاب : ۱۴۵۸

نویسنده (ها) : دکتر حیدر آقابابا

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

کد کتاب : ۱۴۴۱

نویسنده (ها) : دکتر عباس ستوده نیا، علی کبیری جهان آبادی، پویان دانش کار آراسته و دکتر پیمان دانش کار آراسته

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی

انگلیسی برای دانشجویان رشته نقشه کشی و طراحی صنعتی

کد کتاب : ۱۴۳۳

نویسنده (ها) : حمید عسکری کرمانی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشتهزیست شناسی سلولی و مولکولی

انگلیسی برای دانشجویان رشتهزیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب : ۱۳۷۵

نویسنده (ها) : دکتر سعید آیریان و دکتر فرخ قهرمانی نژاد

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

کد کتاب : ۱۳۵۴

نویسنده (ها) : دکتر مهدی جعفرزاده و مجید میرمیران

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی برق: الکتروتکنیک/ قدرت

کد کتاب : ۱۳۴۳

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و دکتر رامین دهدشت حیدری

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی یرای دانشجویان رشته علوم گیاهی

انگلیسی یرای دانشجویان رشته علوم گیاهی

کد کتاب : ۱۲۷۸

نویسنده (ها) : دکتر فرخ قهرمانی نژاد، دکتر بهزاد برکات و بابک دبیر

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

انگلیسی یرای دانشجویان رشته مهندسی برق الکترونیک

کد کتاب : ۱۲۲۶

نویسنده (ها) : جمال الدین جلالی پور و مهندس رامین دهدشت حیدری

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

انگلیسی برای دانشجویان رشته فناوری اطلاعات

کد کتاب : ۱۱۹۸

نویسنده (ها) : دکتر رضا میرزائیان

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته کارهای عمومی ساختمان

انگلیسی برای دانشجویان رشته کارهای عمومی ساختمان

کد کتاب : ۱۱۴۹

نویسنده (ها) : عباس پیشداد

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

کد کتاب : ۱۰۵۷

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶