انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ( زیست شناسی و زمین شناسی)

English for the Students of Science (Biology & Geology)کد کتاب : ۱۹۶۰
نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا عطایی، امید رضا رجبی، مودت سعیدی، ملیحه سادات موسوی و محسن نیلی احمدآبادی
Mahmoodreza Atai , PhD , Omid Reza Rajabi , Mavadat Saidi , Maliheh Mousavai , Mohsen Nili Ahmad Abadi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴
شابک : 978-600-02-0252-1
سال اولین نوبت : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
English for the Students of Science (Biology & Geology), an EAP textbook for undergraduate university students of Science (Biology & Geology), aims to develop the learners’ reading ability in academic contexts. To this end, it: • includes a variety of up-to-date authentic texts from a wide range of text types and genres • focuses on fostering reading skills and strategies helpful in disciplinary contexts • has a broad range of meaningful and engaging tasks and activities • organizes units around themes to make them reader-friendly • involves in-depth vocabulary activities • provides great opportunities for improving grammar in context • uses translation as both a reading practice and a translation activity


Schematic Chart
Introduction
Unit One: Green Doctors Revisited
Unit Two: Back Pain Is NOT Skin Deep
Unit Three: The Heart and the Soul
Unit Four: The Rise and Fall of Ice
Unit Five: Little Things Go Dangerous
Unit Six: The Order Codes within Us
Unit Seven: Natural Disaster – Flood
Unit Eight: Global Warming
Unit Nine: Our Environment
Unit Ten: Marine Life
Unit Eleven: Natural Clamors
Unit Twelve: Our Planet
References
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های علوم‌پایه (زیست‌شناسی و زمین‌شناسی) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی «زبان‌ تخصصی (ESP)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.