انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی آب

English for the Students of Water Sciences and Engineeringکد کتاب : ۱۴۴۱
نویسنده (ها) : دکتر عباس ستوده نیا، علی کبیری جهان آبادی، پویان دانش کار آراسته و دکتر پیمان دانش کار آراسته
Abbas Sotoodehnia , PhD , Ali Kabiry Jahanabadi , Pooyan Daneshkar Arasteh , Peyman Daneshkar Arasteh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-530-573-2
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

Introduction
International Phonetic Alphabet (IPA) Pronunciation Key
1. Evapotranspiration
2. Soil Water Content and Potential
3. Irrigation
4. Drainage
5. Atmosphere
6. Surface Hydrology
7. Groundwater Hydrology
8. Fluid Properties
9. Pipe and Open Surface Flow
10. Irrigation Structures
11. Dams
12. Drought Management
13. Flood
14. Human, Ecosystem & Water Quality
15. Water Resources Planning
References
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس زبان تخصصی به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.