کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۵ مورد.

طراحی کتابخانه دیجیتالی

طراحی کتابخانه دیجیتالی

کد کتاب : ۲۲۴۱

نویسنده (ها) : دکتر مهدی علیپور حافظی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

مبانی ارتباط شناسی

مبانی ارتباط شناسی

کد کتاب : ۲۲۲۱

نویسنده (ها) : دکتر محسن نوکاریزی ، سید مهدی نارمنجی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

کد کتاب : ۲۱۹۲

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسن زاده

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی شبکه و سخت افزار

مبانی شبکه و سخت افزار

کد کتاب : ۲۱۶۵

نویسنده (ها) : دکتر رحیم شهبازی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ترسیم نقشه های علمی : اصول ، فنون و ابزارها

ترسیم نقشه های علمی : اصول ، فنون و ابزارها

کد کتاب : ۲۱۳۰

نویسنده (ها) : دکتر رسول زوارقی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کد کتاب : ۲۱۱۶

نویسنده (ها) : دکتر نرگس نشاط

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

کد کتاب : ۲۰۹۷

نویسنده (ها) : دکتر پرویز نصیری ، امیر حاج سلمانی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

کد کتاب : ۲۰۴۸

نویسنده (ها) : فاطمه مرتضایی فرد

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کد کتاب : ۲۰۴۱

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه فهیم نیا ، دکتر سپیده فهیمی فر

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی

دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی

کد کتاب : ۱۹۷۵

نویسنده (ها) : فرانسوا دروش

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی

مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی

کد کتاب : ۱۹۲۵

نویسنده (ها) : دکتر احمد شعبانی و دکتر زهره میرحسینی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کد کتاب : ۱۹۰۰

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین فرج پهلو و مژگان قاسمی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

کد کتاب : ۱۸۶۰

نویسنده (ها) : دکتر زهره میرحسینی ، دکتر احمد شعبانی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

نمایه های تخصصی الکترونیکی

نمایه های تخصصی الکترونیکی

کد کتاب : ۱۸۴۳

نویسنده (ها) : دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی ، لاله صمدی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

کد کتاب : ۱۸۲۱

نویسنده (ها) : دکتر حمزه علی نورمحمدی

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

کد کتاب : ۱۸۰۸

نویسنده (ها) : دکتر یزدان منصوریان

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم سنجی

راهکارهای مسائل مدیریت در خدمات اطلاعاتی و علم سنجی

کد کتاب : ۱۷۹۰

نویسنده (ها) : کریستین ارکهارت

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

کد کتاب : ۱۷۸۷

نویسنده (ها) : دکتر سعید اسدی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷