آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

Statistics in Scientometrics and Knowledge and Information Scienceکد کتاب : ۲۰۹۷
نویسنده (ها) : دکتر پرویز نصیری ، امیر حاج سلمانی
Parviz Nasiri , Amir Hajsalmany
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0471-6
سال اولین نوبت : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۴۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان درس‌های آمار در کلیه رشته/ گرایش‌های زیرمجموعه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دوره کارشناسی ارشد و همچنین دوره کارشناسی این رشته تدوین شده است.

فصل اول: مفاهیم اولیه
فصل دوم: آمار توصیفی
فصل سوم: احتمالات
فصل چهارم: متغیر تصادفی و توزیع‌های آماری
فصل پنجم: برآورد
فصل ششم: استنباط آماری ـ آزمون فرض
فصل هفتم: آنالیز واریانس
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
فصل نهم: تجزیه و تحلیل عاملی و کاربردهای آن
فصل دهم: تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از قوانین و مفاهیم علم‌سنجی و علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی با پدیده اطلاعات، رفتار اطلاعاتی، ذخیره و بازیابی و جریان حاکم بر آنها سروکار دارد. تحلیل و پردازش این اطلاعات نیازمند استفاده از روش‌های آماری است که بخش اعظم آنها در قالب تحلیل شاخص‌های علم‌سنجی است؛ لذا ضرورت دارد دانشجویان و محققان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی به تبحّر کافی در کاربرد روش‌های آماری دست یابند. آنچه کتاب حاضر را از منابع مشابه متمایز می‌کند، پرهیز از مطالب تئوری غیرضروری، پیوستگی آنها، بیان ساده همراه با مثال‌های کاربردی و نرم‌افزاری است که امکان درک بهتری از مفاهیم را فراهم آورده است.