فهرست کتاب‌های برگزیده

نمایش 127 تا 144 مورد از کل 195 مورد

تاریخ فرق اسلامى (۱) : فرقه های نخستین ، مکتب اعتزال ، مکتب کلامی اهل سنت ، خوارج

تاریخ فرق اسلامى (۱) : فرقه های نخستین ، مکتب اعتزال ، مکتب کلامی اهل سنت ، خوارج

کد کتاب : ۸۰۵

نویسنده (ها) : دکتر حسین صابرى
Hossein Saberi , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

درآمدى به نمایشنامه شناسى

درآمدى به نمایشنامه شناسى

کد کتاب : ۷۷۲

نویسنده (ها) : دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانى
Farhad Nazerzadeh Kermani , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

زبان شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی

زبان شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی

کد کتاب : ۷۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد دبیرمقدم
Mohammad Dabir - Moghaddam , PhD

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

کد کتاب : ۷۵۳

نویسنده (ها) : دکتر محمد ایلخانی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

کد کتاب : ۷۰۷

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

روشهاى تحقیق کمى وکیفی در علوم تربیتى و روان شناسى (جلد اول)

روشهاى تحقیق کمى وکیفی در علوم تربیتى و روان شناسى (جلد اول)

کد کتاب : ۶۷۰

نویسنده (ها) : مردیت گال- والتر بورگ جویس گال
Meredith d. Gall , Walter r. Borg , Joyce P.Gall
مترجم (ها) : دکتر احمدرضا نصر، دکتر حمیدرضا عریضى و . . . .
Ahmad Reza Nasr , PhD

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

دستور آموزشی زبان روسی

دستور آموزشی زبان روسی

کد کتاب : ۶۶۹

نویسنده (ها) : دکتر سید حسن زهرایی
С. Х. ЗАХРАИ

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

نظام سیاسی و دولت در اسلام

نظام سیاسی و دولت در اسلام

کد کتاب : ۶۶۴

نویسنده (ها) : دکتر داود فیرحی
Davood Feirahi , PhD

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تاثیر محیط بر فعالیتهای ورزشی

تاثیر محیط بر فعالیتهای ورزشی

کد کتاب : ۶۵۰

نویسنده (ها) : لارنس آرمسترانگ
Lawrence E. Armstrong
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر محمدرضا حامدی نیا ، دکتر مریم کوشکی جهرمی
Abbas Ali Gaeini , PhD , Mohammad Reza Hamediniya , PhD , Maryam Koshki Jahromi , PhD

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

کد کتاب : ۶۴۷

نویسنده (ها) : على اکبر بابایى
Ali Akbar Babayi

قیمت : ۲۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جغرافیای سیاسی ایران

جغرافیای سیاسی ایران

کد کتاب : ۶۳۷

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حافظ نیا
M. R. Hafeznia , PhD

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

کد کتاب : ۶۲۳

نویسنده (ها) : دکتر مرتضى اسعدى
Morteza Asadi , PhD

قیمت : ۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

شیوه های تغییر رفتار

شیوه های تغییر رفتار

کد کتاب : ۶۱۶

نویسنده (ها) : ریموند میلتن برگر
Raymond Miltenberger
مترجم (ها) : دکتر علی فتحی آشتیانی و هادی عظیمی آشتیانی
Ali Fathi Ashtiani , PhD Hadi Azimi Ashtiani

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

اقتصاد منابع تجدید شونده

اقتصاد منابع تجدید شونده

کد کتاب : ۵۹۱

نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان
Majid Ahmadian , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

خلیج فارس و مسائل آن

خلیج فارس و مسائل آن

کد کتاب : ۵۸۹

نویسنده (ها) : بیژن اسدی
Bijan Assadi

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم) : امام محمد غزالی

آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن (جلد سوم) : امام محمد غزالی

کد کتاب : ۵۷۰

نویسنده (ها) : بهروز رفیعی ، زیر نظر حجت الاسلام اعرافی
Behruz Rafiei Supervised by : Ali Reza Aarafi

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

فلسفه علم در قرن بیستم
چهار موضوع اصلی

فلسفه علم در قرن بیستم چهار موضوع اصلی

کد کتاب : ۵۶۳

نویسنده (ها) : دانالد گیلیس
Donald Gillies
مترجم (ها) : حسن میانداری
Hassan Myandari

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

ارزشیابی آموزشی : مفاهیم ، الگوها و فرایند عملیاتی

ارزشیابی آموزشی : مفاهیم ، الگوها و فرایند عملیاتی

کد کتاب : ۵۳۵

نویسنده (ها) : دکتر عباس بازرگان
Abbas Bazargan , PhD

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹