واژه شناسی ( به زبان فرانسه)

LA LEXICOLOGIE FRANCAISEکد کتاب : ۱۳۶۵
نویسنده (ها) : دکتر شهرزاد ماکویی
Chahrzad Makoui
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-472-8
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۱۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه و مترجمی زبان فرانسه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس واژه‌شناسی و ترکیبات زبان فرانسه به ارزش 22 واحد تدوین شده است.


Avant-propos
Chapitre I: La lexicologie
1. L’évolution des mots
2. L’origine du français
3. La formation des mots nouveaux
Annexe du chapitre I: Exercices supplémentaires
Chapitre II: Les dictionnaires
Les différents types de dictionnaires
Chapitre III: L’emploi du mot juste
1. La synonymie
2. L’antonymie
3. Les mots passe-partout
4. La concision
5. Les écarts lexicaux
6. Les homonymes
7. Les paronymes
Bibliographie

موجود نمی‌باشد

نظر شما :