کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۳ مورد.

مهارت خواندن

مهارت خواندن

کد کتاب : ۲۲۷۹

نویسنده (ها) : کلودت کورنر ، کلود ژرمن

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

ادبیات تطبیقی در نوسان

ادبیات تطبیقی در نوسان

کد کتاب : ۲۲۴۸

نویسنده (ها) : دکتر رؤیا لطافتی ، دکتر بیتا معظمی فراهانی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه

کد کتاب : ۲۲۰۷

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا غفوری

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

راهبردهای یادگیری

راهبردهای یادگیری

کد کتاب : ۲۲۰۴

نویسنده (ها) : پل سیر

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

ساختار افق در شعر معاصر فرانسه

ساختار افق در شعر معاصر فرانسه

کد کتاب : ۲۱۷۳

نویسنده (ها) : میشل کولو

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

خواندن متون اسلامی

خواندن متون اسلامی

کد کتاب : ۲۱۶۲

نویسنده (ها) : دکتر صفورا ترک لادانی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

دستور زبان فرانسه ، اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی)

دستور زبان فرانسه ، اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی)

کد کتاب : ۲۱۰۱

نویسنده (ها) : دکتر مهری بهرام بیگی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه

قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه

کد کتاب : ۲۰۲۳

نویسنده (ها) : دکتر مهری بهرام بیگی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی

دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی

کد کتاب : ۲۰۱۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد جواد کمالی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آخرین جریان های نقد ادبی در فرانسه

آخرین جریان های نقد ادبی در فرانسه

کد کتاب : ۱۸۸۳

نویسنده (ها) : دکتر نسرین خطاط و دکتر ژاله کهنمویی پور

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)

ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)

کد کتاب : ۱۸۵۲

نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد کمالی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

درآمدی بر انشاء ادبی و داستان نویسی

درآمدی بر انشاء ادبی و داستان نویسی

کد کتاب : ۱۸۳۹

نویسنده (ها) : دکتر سعدی جعفری کاردگر

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

رمان نو در فرانسه

رمان نو در فرانسه

کد کتاب : ۱۷۵۸

نویسنده (ها) : دکتر آذین حسین زاده و دکتر کتایون شهپرراد

قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان
( انگلیسی- فرانسه - فارسی)

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان ( انگلیسی- فرانسه - فارسی)

کد کتاب : ۱۶۸۳

نویسنده (ها) : دکتر روح اللّه رحمتیان و مرضیه مهرابی

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ ادبیات فرانسه قرن ۱۷ و ۱۸

تاریخ ادبیات فرانسه قرن ۱۷ و ۱۸

کد کتاب : ۱۶۲۱

نویسنده (ها) : دکتر رویا لطافتی و دکتر بیتا معظمی فراهانی

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

ترجمه متون علمی و فنی 
فرانسه - فارسی

ترجمه متون علمی و فنی فرانسه - فارسی

کد کتاب : ۱۶۱۸

نویسنده (ها) : دکتر نگین بازرگان دیلمقانی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

مکتبهای ادبی فرانسه

مکتبهای ادبی فرانسه

کد کتاب : ۱۶۰۱

نویسنده (ها) : علیرضا غفوری

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی
رساله راهبردی

ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی رساله راهبردی

کد کتاب : ۱۵۲۹

نویسنده (ها) : سیمون ژون

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰