خودآموز مقدمات پژوهش

Seif - taught of Research, the Preliminariesگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۷۳۹
نویسنده (ها) : دکتر حسن اسلام پور کریمی
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-951-8
سال اولین نوبت : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۵۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چهاردهمین کار مشترک خود را با انتشار کتاب خودآموز مقدمات پژوهش به جامعه علمی کشور عرضه می‌کنند. این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در مقطع کارشناسی، و طلاب سطح یک و دو حوزه‌های علمیه به‌عنوان منبع اصلی درس «روش تحقیق» تدوین شده است. امید است افزون بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، دیگر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

مقدمه
بخش اول: کلیات
درس 1: پژوهش چیست و از کجا باید آغاز شود؟
درس 2: اهمیت و اخلاق پژوهش
درس 3: گونه‌شناسی و مراحل کلی پژوهش
بخش دوم: موضوع‌شناسی، مسئله‌یابی و مسئله‌شناسی
درس 4: تجزیه موضوع از راه بارش پرسش‌ها
درس 5: گونه‌‌شناسی، تبارشناسی و طبقه‌بندی پرسش‌ها
درس 6: مسئله‌یابی و مسئله‌شناسی
بخش سوم: طرح‌نامه‌نویسی
درس 7: طرح‌نامه‌نویسی (1): چیستی طرح، بیان مسئله، تبارشناسی و تحدید دامنه پژوهش، اهمیت و اهداف آن
درس 8: طرح‌نامه‌نویسی (2): پرسش‌‌ها و فرضیه‌ها، پیشینه‌‌ها و نوآوری‌ها
درس 9: طرح‌نامه‌نویسی (3): روش و ساختاربندی پژوهش
بخش چهارم: منبع‌شناسی، منبع‌یابی و منبع‌خوانی
درس 10: منبع‌شناسی (گونه‌‌شناسی منابع غیر‌الکترونیکی)
درس 11: منابع الکترونیکی پژوهش
درس 12: ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی منابع
درس 13: منبع‌یابی برای موضوع یا مسئله پژوهش (جمع‌آوری، دسته‌بندی و تنظیم منابع)
درس 14: منبع‌خوانی یا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (1)
درس 15: منبع‌خوانی یا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (2)
بخش پنجم: گردآوری و تحلیل اطلاعات
درس 16: گرد‌آوری اطلاعات (1): گردآوری اطلاعات و مطالعه تجسسی
درس17: گردآوری اطلاعات (2): فیش و فیش‌نویسی
درس 18: اندیشه‌ورزی در متن اطلاعات: مقایسه و تفسیر معنا،‌ تحلیل،‌ فهم عمیق و نقد
درس 19: روش ارجاع‌دهی و انواع آن (مهارت مستندسازی)
بخش ششم: مهارت‌های تدوین، درست‌نگاری و ویرایش
درس 20: مهارت‌های تدوین (1): گزارش‌نویسی
درس 21: مهارت‌های تدوین (2): خطاشناسی و درست‌نویسی در تدوین متن تحقیق (1)
درس 22: مهارت‌های تدوین (3): خطاشناسی و درست‌نویسی در تدوین متن تحقیق (2)
درس 23: مهارت‌های تدوین (4): بندچینی و ویرایش پیش‌نویس
درس 24: مهارت‌های تدوین (5): مقدمه‌نویسی‌، چکیده‌نویسی و نتیجه‌گیری
درس 25: مدیریت روند تحقیق پایانی
پیوست 1: روش مقاله‌نویسی
پیوست 2: جدول شماره 9 ویژه رده‌بندی منابع به روش کنگره
منابع و مآخذ
نمایه‌ها

در بین منابع موجود، کمتر دیده‌ایم که در سه حوزه مطالعه، نگارش و پژوهش، مهارتهای پایه و اساسی به صورت تلفیقی، گام به گام و عملیاتی آموزش داده شوند. این کمبود، نتیجه‌بخشی مهارتهای میانی و پیشرفته را عقیم کرده و با آسیبهایی روبه‌رو ساخته است. این اثر، برای رفع نقیصه مزبور، از ویژگیهای زیر برخوردار است: آموزشی بودن، تجزیه مهارتها و پرهیز از کلی‌گویی، آموزش مطالعات مولّد و فعال، عنایت به مهم‌ترین آسیبهای دانش‌پژوهان کشور، درج تجربیات حاصل از دهها کارگاه آموزشی، بیان راهها میان‌بُر برای درست‌نویسی، اهتمام به اخلاق پژوهش به صورت توزیعی در فرایند تحقیق. این اثر برای دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه که در آستانه پژوهش برای تهیه مقاله‌های علمی، کتاب، تحقیق پایانی و پایان‌نامه‌نویسی، احساس می‌کنند مقدمات و لوازم کافی را ندارند، مناسب است.

نظر شما :