کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۲ مورد.

حکیم پارسا (جلد اول)

حکیم پارسا (جلد اول)

کد کتاب : ۲۲۵۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد ذبیحی ، دکتر غلامرضا زکیانی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

تاریخ فلسفه غرب (جلد هفتم) : فلسفه قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد : طلوع و افول خود

تاریخ فلسفه غرب (جلد هفتم) : فلسفه قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد : طلوع و افول خود

کد کتاب : ۲۲۳۹

نویسنده (ها) : رابرت سی. سالمن

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

فلسفه علم تامس کوهن : درآمدی انتقادی

فلسفه علم تامس کوهن : درآمدی انتقادی

کد کتاب : ۲۱۹۹

نویسنده (ها) : دکتر رضا صادقی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

فلسفه تحقیق در علوم اجتماعی

کد کتاب : ۲۱۷۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد تقی ایمان ، دکتر احمد کلاته ساداتی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حکمت عملی : از نگاه سه فیلسوف مسلمان (فارابی ، ابن سینا و ملاصدرا)

حکمت عملی : از نگاه سه فیلسوف مسلمان (فارابی ، ابن سینا و ملاصدرا)

کد کتاب : ۲۱۶۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد ذبیحی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

فطرت (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

کد کتاب : ۲۱۱۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن عبدی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

معاد (برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی)

کد کتاب : ۲۱۱۴

نویسنده (ها) : دکتر حمید رضا شاکرین

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

منطق کاربردی

منطق کاربردی

کد کتاب : ۲۱۱۱

نویسنده (ها) : علی اصغر خندان

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه : گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه (جلد سوم)

فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه : گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه (جلد سوم)

کد کتاب : ۲۰۷۰

نویسنده (ها) : یوآخیم ریتر ، کارلفرید گروندر ، گتفرید گابریل

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

الکلام الجدید

الکلام الجدید

کد کتاب : ۲۰۱۴

نویسنده (ها) : الدکتور حسن یوسفیان

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم

کد کتاب : ۱۹۹۹

نویسنده (ها) : دکتر طیبه ماهروزاده

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آشنایی با هرمنوتیک

آشنایی با هرمنوتیک

کد کتاب : ۱۹۸۹

نویسنده (ها) : دکتر صفدر الهی راد

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

آموزش حکمت اشراق

آموزش حکمت اشراق

کد کتاب : ۱۹۸۴

نویسنده (ها) : سید یدالله یزدان پناه: تحقیق و نگارش: علی امینی نژاد

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

عقلانیت باور دینی در معرفت شناسی های برون گرا

عقلانیت باور دینی در معرفت شناسی های برون گرا

کد کتاب : ۱۹۷۷

نویسنده (ها) : دکتر محمد علی مبینی

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

منطق تطبیقی

منطق تطبیقی

کد کتاب : ۱۹۶۹

نویسنده (ها) : اسدالله فلاحی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

آشنایی با فلسفه علم معاصر

آشنایی با فلسفه علم معاصر

کد کتاب : ۱۹۲۷

نویسنده (ها) : دکتر رضا صادقی

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

درآمدی به فلسفه عمل

درآمدی به فلسفه عمل

کد کتاب : ۱۹۱۱

نویسنده (ها) : دکتر مهدی ذاکری

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

معرفت شناسی فضیلت

معرفت شناسی فضیلت

کد کتاب : ۱۹۰۶

نویسنده (ها) : دکتر زهرا خزاعی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶