فلسفه تجربی انگلستان

Empirical Philosophy of Englandگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۴۸۰
نویسنده (ها) : دکتر سید محمد حکاک
Seyyed Mohammad Hakkak , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-627-2
سال اولین نوبت : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه تجربی انگلستان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

تمهید: ظهور فلسفه تجربی
بخش اول: لاک
فصل اول: منشأ معرفت
فصل دوم: تصورات بسیط و تصورات مرکب
فصل سوم: کیفیات اولیه و کیفیات ثانویه
فصل چهارم: جوهر
فصل پنجم: علیت
فصل ششم: کلیات
فصل هفتم: معرفت
فصل هشتم: لاک، فیلسوف عقل عرفی
بخش دوم: بارکلی
فصل اول: تصورات انتزاعی
فصل دوم: جوهر مادی
فصل سوم: خدا
بخش سوم: هیوم
فصل اول: منشأ تصورات
فصل دوم: علیت
فصل سوم: جوهر
فصل چهارم: کلیات
فصل پنجم: وجود جهان خارج
فصل ششم: مابعدالطبیعه
فصل هفتم: شکاکیت
منابع
نمایه

فلسفه تجربی مهم‌ترین جریان فکری در عصر جدید در مغرب‌زمین است. این فلسفه که اساساً فلسفه‌ای معرفتی و مکتبی درباره شناخت است، از یک سو ثمره پدیده‌ای به نام غرب جدید است که از پی دوران تجدد (رنسانس) یعنی قرنهای پانزدهم و شانزدهم ظهور کرد و از سوی دیگر خود اساس این پدیده و پایه این بنای عظیم است. بنابراین، برای شناخت غرب جدید باید از شناخت فلسفه تجربی شروع کرد. مهد این فلسفه انگلستان است. جان لاک در قرن هفدهم آن را بنا نهاد، بارکلی آن را پیش برد و هیوم از جهانی به کمالش رساند. در این کتاب، پس از بخشی تمهیدی درباره ظهور این فلسفه، طی سه بخش آراء هر سه فیلسوف یادشده به تفصیل و با استناد به کتابهای خود آنان گزارش و توضیح داده شده است و از آنجا که فلسفه بیش از هر دانش دیگری عرصه نقد و تضارب آراء است، پس از گزارش و توضیح، آن آراء به محک نقد زده شده است.

نظر شما :