فراخوان گروه مطالعات محیطی

تعداد بازدید:۲۳۹۴

 

بسمه تعالی

 

فراخوان مقاله

در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی و پوشش خلاءهای موجود در مبانی نظری علم جغرافیا در ایران، گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت) در نظر دارد با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه‌‏ریزی شهری ایران و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران به تدوین و نشر کتاب مجموعه مقالات با عنوان «ماهیت و قلمرو علم جغرافیا» و محورهای ذیل همت گمارد.

 

محورهای فراخوان:

  • مبانی نظری و نظریه پردازی در جغرافیا
  • جغرافیا و نظام توسعه کشور
  • جغرافیا و نظام های آموزشی
  • جغرافیا و علوم میان رشته‏‌ای
  • مجامع و انجمن های علمی جغرافیا
  • کارآفرینی در جغرافیا
  • جغرافیا در پسا کرونا

از همه اساتید و پژوهشگران محترم درخواست می‏‌شود در صورت تمایل به همکاری مقالات خود را تا دی ماه سال جاری به آدرس ES2020@samt.ac.ir ارسال نمایید. مقالات پس از داوری در کمیته علمی به تناسب جهت چاپ در کتاب «ماهیت و قلمرو علم جغرافیا» و یا مجلات انجمن‎‌های جغرافیا و برنامه‏‌ریزی شهری ایران-جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران، انتخاب می‌شوند.

کلید واژه ها: فراخوان مقاله

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹