کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

کد کتاب : ۲۰۸۱

نویسنده (ها) : ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نقد ادبی در روسیه

نقد ادبی در روسیه

کد کتاب : ۲۰۵۸

نویسنده (ها) : دکتر زهرا محمدی

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی

نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی

کد کتاب : ۱۸۴۷

نویسنده (ها) : د. ا. رزنتال، ی. و. جانجاکووا و ن. پ. کابانووا

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آواشناسی زبان روسی

آواشناسی زبان روسی

کد کتاب : ۱۸۳۳

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا ولی پور

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات روسیه

مکتبهای ادبی در تاریخ ادبیات روسیه

کد کتاب : ۱۷۴۸

نویسنده (ها) : دکتر آبتین گلکار

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی ترجمه های متون اسلامی به زبان روسی

بررسی ترجمه های متون اسلامی به زبان روسی

کد کتاب : ۱۷۴۴

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا ولی پور

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

واژه شناسی زبان روسی

واژه شناسی زبان روسی

کد کتاب : ۱۶۱۰

نویسنده (ها) : دکتر علی مداینی اول

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حالت در زبان روسی: قواعد و کاربردها

حالت در زبان روسی: قواعد و کاربردها

کد کتاب : ۱۴۷۱

نویسنده (ها) : دکتر سید حسن زهرایی و دکتر مارینا یوریونا سیدوروا

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

اعداد روسی: با توضیحات، جدولها، تمرینها

اعداد روسی: با توضیحات، جدولها، تمرینها

کد کتاب : ۱۲۹۴

نویسنده (ها) : ا. س. کاتویتسکایا

قیمت : ۳۶٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

نمود فعل: قواعد و کاربرد

نمود فعل: قواعد و کاربرد

کد کتاب : ۱۲۷۵

نویسنده (ها) : دکتر سید حسن زهرایی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی برای زبان آموزان ایرانی

اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی برای زبان آموزان ایرانی

کد کتاب : ۱۲۷۱

نویسنده (ها) : دکتر جمیله بابازاده

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

دستور آموزشی زبان روسی

دستور آموزشی زبان روسی

کد کتاب : ۶۶۹

نویسنده (ها) : دکتر سید حسن زهرایی

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

کد کتاب : ۵۸۵

نویسنده (ها) : دکتر مرضیه یحیی پور و دکتر جان الله کریمی مطهر

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷