مدیریت

مدیر گروه: دکتر سیدمهدی الوانی

   

دبیر گروه: دکتر حسین جلیلیان

 jalilian.۲۰۲۰@yahoo.com

اعضای گروه:

 دکتر طاهره فیضی

 دکتر سیدحسین کاظمی

 دکتر عادل آذر

 

taherehfeizy@gmail.com

hoseinkazemi۲۰۰۳@gmail.com

azara@modares.ac.ir

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۸۷

سال تأسیس: 

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر علی رضاییان از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶.

کتاب های گروه مدیریت

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۶۲ مورد.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

کد کتاب : ۱۶۶۲

نویسنده (ها) : دکتر نظام الدین فقیه، دکتر مرتضی باقرپور و سمانه حسنلی
Nezameddin Faghih , PhD , Morteza Bagherpour , PhD , Samaneh Hasanli

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

باز مهندسی فرایندهای کسب و کار

باز مهندسی فرایندهای کسب و کار

کد کتاب : ۱۶۵۴

نویسنده (ها) : دکتر امین عمید
Amin Amid , PhD

قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۶۵۳

نویسنده (ها) : دکتر منصور مؤمنی و دکتر علی مروتی شریف آبادی
Mansoor Momeni , PhD , Ali Morovati Sharifabadi , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان : روشها ، چارچوبها و نقشه های ذهنی (رویکرد کیفی)

الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان : روشها ، چارچوبها و نقشه های ذهنی (رویکرد کیفی)

کد کتاب : ۱۶۴۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی
Mohammad Hassan Mobaraki , PhD , Amir Mohammad Colabi , Rosa Mehrabi

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

حکمرانی مبتنی بر پایداری( با تأکید بر حفاظت محیطی )

حکمرانی مبتنی بر پایداری( با تأکید بر حفاظت محیطی )

کد کتاب : ۱۶۱۷

نویسنده (ها) : دکتر شمس السادات زاهدی و دکتر حبیب ابراهیم پور
Shams Alsadat Zahedi , PhD , Habib ebrahimpour , PhD

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

چیستی راهبرد : درآمدی بر الگوهای شکل گیری داهبرد

چیستی راهبرد : درآمدی بر الگوهای شکل گیری داهبرد

کد کتاب : ۱۶۱۱

نویسنده (ها) : ریچارد ویتینگتون
Richard Whittington
مترجم (ها) : دکتر بهمن حاجی پور ، ماجد ناجی
Bahman Hajipou r ، PhD ، Majed Nagi

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

کد کتاب : ۱۵۹۴

نویسنده (ها) : رونالد یانگ
Ronald Young
مترجم (ها) : دکتر علی حسین کشاورزی
Ali Hossein Keshavarzi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

مدیریت دانش کاربردی

مدیریت دانش کاربردی

کد کتاب : ۱۵۹۰

نویسنده (ها) : وندی آر. بوکوویتز و روث ال. ویلیامز
Wendi R.Bukowitz - Ruth L.Williams
مترجم (ها) : دکتر علی حسین کشاورزی و دکتر علی رضائیان
Ali Hosein Keshavarzi, PhD - Ali Rezaian, PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می دانند و به آن عمل می کنند

توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می دانند و به آن عمل می کنند

کد کتاب : ۱۵۸۷

نویسنده (ها) : بالدوین ، بومر و روبین
Timothy T.Baldwin - William H.Bommer - Robert S.Rubin
مترجم (ها) : دکتر سید مهدی الوانی، دکتر عباس ابراهیمی و علی جمالی
Seyyed Mahdi Alvani, PhD - Abbas Ebrahimi - Ali Jamali

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد دوم)

فرهنگ حسابداری آکسفورد (جلد دوم)

کد کتاب : ۱۵۸۶

نویسنده (ها) : گری اوئن و جوناتان لاو
Gary Owen - Jonathan Law
مترجم (ها) : علینقی قاسم زاده اسکندری
Alinaghi G. Eskandari

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

بودجه ریزی عمومی : نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

بودجه ریزی عمومی : نهادهای بودجه ریزی و بودجه محلی

کد کتاب : ۱۵۵۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر و دکتر طیبه امیرخانی
Adel Azar , PhD , Tayebeh Amirkhani , PhD

قیمت : ۶۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹

مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن
(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۱۵۵۰

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

کد کتاب : ۱۵۳۶

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر پورعزت
Ali Asghar Pourezzat , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی

کد کتاب : ۱۵۲۲

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم حسن بیگی
Ebrahim Hassan Beigi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

بازاریابی راهبردی : برنامه ریزی و نظارت

بازاریابی راهبردی : برنامه ریزی و نظارت

کد کتاب : ۱۵۱۶

نویسنده (ها) : گرام دراموند ، جان انسور ، روث اشفورد
Graeme Drummond , Johan Ensor , Ruth Ashford
مترجم (ها) : دکتر شهریار عزیزی ، محمد مقدسی ، مهرداد عظیمی
Shahriar Azizi , PhD , Mohammad Moghaddasi , Mehrdad Azimi

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان

کد کتاب : ۱۵۱۱

نویسنده (ها) : دکتر احمد جعفرنژاد و دکتر مجید اسماعیلیان
Ahmad Jafarnejad Majid Esmaeelian

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کارمفاهیم و مطالعات موردی

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کارمفاهیم و مطالعات موردی

کد کتاب : ۱۵۰۵

نویسنده (ها) : آر. راداکریشنان و اس. بالاسوبر امانیان
R.Radhakrishan , S.Balasubramanian
مترجم (ها) : دکتر عادل آذر و دکتر سعید جهانیان
Adel Azar , PhD , Saeed Jahanyan , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ریسک اعتباری اندازه‌گیری و مدیریت

ریسک اعتباری اندازه‌گیری و مدیریت

کد کتاب : ۱۵۰۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد طالبی ، نازنین شیرزادی
Mohammad Talebi , PhD , Nazanin Shirzadi

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰