الهیات (علوم قرآن و حدیث)

مدیر گروه: دکتر مجید معارف

    maaref@ut.ac.ir

دبیر گروه: سید مجید نبوی

    majidnabavi۱۳۶۶@gmail.com

عضو گروه: دکتر جواد ابوالقاسمی

 

کارشناس: رضوان صادقیان

sadeghian@samt.ac.ir

اطلاعات تماس:  ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱

داخلی ۲۸۷

سال تأسیس: ۱۳۷۰

 

 

مدیران قبلی:

    ۱. دکتر هادی عالم زاده از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷؛
    ۲. شهره روغنی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳؛

کتاب های گروه الهیات (علوم قرآن و حدیث)

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۴ مورد.

دراسات فی علم الدرایه (تلخیص مقباس الهدایه)

دراسات فی علم الدرایه (تلخیص مقباس الهدایه)

کد کتاب : ۹۳۱

نویسنده (ها) : على اکبر غفارى صفت و محمد حسن صانعى پور
Ali Akbar Ghaffarisefat , Mohammad Hassan Saneipour

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

روش فهم حدیث

روش فهم حدیث

کد کتاب : ۹۰۱

نویسنده (ها) : دکتر عبدالهادى مسعودى
A. Masoudi , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

جوامع حدیثى اهل سنت

جوامع حدیثى اهل سنت

کد کتاب : ۸۰۱

نویسنده (ها) : دکتر مجید معارف
Majid Ma`aref , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۷

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

مکاتب تفسیرى(جلد اول): مفسران نخستین، مکتب روایى محض،تفاسیر روایى محض

کد کتاب : ۶۴۷

نویسنده (ها) : على اکبر بابایى
Ali Akbar Babayi

قیمت : ۲۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تجوید قرآن کریم

تجوید قرآن کریم

کد کتاب : ۶۳۶

نویسنده (ها) : محمدصادق قمحاوى
Muhammad Sadiq Qamhawi
مترجم (ها) : دکتر سید محمدباقر حجتى
Sayyed Mohammad Baqer Hojjati , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اعراب القرآن الکریم

اعراب القرآن الکریم

کد کتاب : ۶۲۱

نویسنده (ها) : على حاجى خانى
Ali Hajikhani , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

روش شناسى تفسیر قرآن

روش شناسى تفسیر قرآن

کد کتاب : ۴۸۰

نویسنده (ها) : على اکبر بابایى غلامعلى عزیزى کیا مجتبى روحانى راد
Ali Akbar Babayi , Gholam Ali Azizi Kia , Mojtaba Rowhani Rad

قیمت : ۲۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آشنایى با نهج البلاغه

آشنایى با نهج البلاغه

کد کتاب : ۴۷۲

نویسنده (ها) : حمیدرضا شیخى با مقدمه و نظارت آیه الله محمد واعظ زاده خراسانی
Hamid Reza Shaykhi

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

علوم قرآنى

علوم قرآنى

کد کتاب : ۴۴۹

نویسنده (ها) : آیت الله محمدهادى معرفت
Ayatollah Mahammad Hady Marefat

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تحریف ناپذیرى قرآن

تحریف ناپذیرى قرآن

کد کتاب : ۴۴۸

نویسنده (ها) : آیت الله محمدهادى معرفت
Ayatollah Mohammad Hady Marefat
مترجم (ها) : على نصیرى

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

تفسیر جوامع الجامع: جلد چهارم

تفسیر جوامع الجامع: جلد چهارم

کد کتاب : ۳۵۶

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۸

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

علوم بلاغت و اعجاز قرآن

کد کتاب : ۳۵۳

نویسنده (ها) : دکتر یدالله نصیریان
Yadollah Nasiriyan , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

آیات الاحکام

آیات الاحکام

کد کتاب : ۳۴۵

نویسنده (ها) : استاد کاظم مدیرشانه چى
Kazem Modir Shanehchi

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تفسیر جوامع الجامع: جلد سوم

تفسیر جوامع الجامع: جلد سوم

کد کتاب : ۳۲۹

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

تفسیر جوامع الجامع: جلد دوم

تفسیر جوامع الجامع: جلد دوم

کد کتاب : ۳۲۸

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

تفسیر جوامع الجامع: جلد اول

تفسیر جوامع الجامع: جلد اول

کد کتاب : ۳۲۷

نویسنده (ها) : امین الدین ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى
A. Gorji , PhD
مترجم (ها) : مقدمه و تصحیح و تعلیقات: دکتر ابوالقاسم گرجى
A. Gorji , PhD

قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۷

تاریخ حدیث

تاریخ حدیث

کد کتاب : ۳۱۲

نویسنده (ها) : کاظم مدیر شانه چى
Kazem Modir- Shanehchi

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تفسیر ترتیبی (۱)

تفسیر ترتیبی (۱)

کد کتاب : ۲۳۶۲

نویسنده (ها) : دکتر سکینه آخوند
Sakineh Akhoond , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹