حقوق تجارت بین الملل

International Trade Lawگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۳۹۷
نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین شیروی
Abdolhossein Shiravi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-815-3گا 6-0369-02-600-978
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار ویرایش سوم
پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تجارت بین‌الملل
فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین‌الملل
فصل سوم: منابع حقوق تجارت بین‌الملل
فصل چهارم: یکسان‌سازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بین‌الملل
فصل پنجم: سازمان تجارت جهانی
فصل ششم: تنظیم قراردادهای بین‌المللی
فصل هفتم: کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
فصل هشتم: اصطلاحات تجاری بین‌المللی (اینکوترمز)
فصل نهم: روش‌های پرداخت بین‌المللی
فصل دهم: ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی
فصل یازدهم: تأمین مالی بین‌المللی
فصل دوازدهم: حمل‌ونقل بین‌المللی کالا
فصل سیزدهم: بیمه بین‌المللی
فصل چهاردهم: تجارت الکترونیکی‌
فصل پانزدهم: تجارت متقابل
فصل شانزدهم‌: سرمایه‌گذاری خارجی
فصل هفدهم‌: حل‌‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی

منابع و مآخذ
فهرست موضوعی
چاپ چهارم، ویراست 2: با اصلاحات و اضافات
چاپ یازدهم، ویراست 3: با تجدید نظر و اضافات
چاپ دوازدهم، ویراست :4

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به‌ عنوان درس مبنایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :