اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

accounting principles for governmental and nonprofit entitiesگروه‌ها : حسابداری و مالی
کد کتاب : ۲۲
نویسنده (ها) : داود اقوامی و دکتر جعفر باباجانی
Davoud Aghvami , Ja`far Babajani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
شابک : 978-964-459-846-3
سال اولین نوبت : ۱۳۶۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۹
تعداد صفحات : ۶۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۵٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سازمان و مبانی حسابداری دولتی
فصل سوم: انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
فصل چهارم: اصول متداول حسابداری دولتی
فصل پنجم: بودجه، درآمد و هزینه در حسابداری دولتی
فصل ششم: حسابداری بودجه‌ای
فصل هفتم: حساب مستقل عمومی
فصل هشتم: خزانه‌داری کل
فصل نهم: حساب مستقل وجوه جاری
فصل دهم: حساب مستقل وجوه عمرانی (سرمایه گذاری ثابت)
فصل یازدهم: حساب مستقل وجوه اختصاصی
فصل دوازدهم: حسابهای مستقل وجوه امانی
فصل سیزدهم: گروه حساب داراییهای ثابت عمومی و اموال
فصل چهاردهم: تهیه گزارشهای مالی
فصل پانزدهم: سیستم کنترل بودجه‌ای
پیوستها
واژه‌نامه‌ها
فهرست منابع و مآخذ
این کتاب برای درس «حسابداری و حسابرسی دولتی» در دوره کارشناسی رشته‌های حسابداری و مدیریت و همچنین برای قسمتی از «حسابداری دولتی پیشرفته» در دوره کارشناسی ارشد رشته‌های مذکور در نظر گرفته شده است.