تحقیقات بازاریابی

Marketing Researchگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۴۱۸
نویسنده (ها) : دکتر زهره دهدشتی شاهرخ و دکتر منیجه بحرینی زاده
Zohreh Dehdashti Shahrokh , PhD , Manijeh Bahreynizadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-548-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر بر اساس تحقیقات بازاریابی شش مرحله‌ای سازماندهی شده است .هدف مؤلف، نوشتن کتابی جامع و کاربردی در زمینه تحقیقات بازاریابی بوده که برای استفاده در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از پنج کتاب مطرح در این زمینه، ترجمه و تألیف شده است. مطالب مختلف این اثر به زبانی ساده توضیح داده شده و از جدول‌ها، شکل‌ها و مثال‌های ایرانی و خارجی برای توصیف مفاهیم اصلی استفاده شده است تا درک مطلب برای دانشجویان سطوح مختلف راحت باشد. با توجه به اینکه اینترنت دنیای تحقیقات بازاریابی را دگرگون ساخته، در فصل‌های مختلف کتاب موضوعات مربوط به اینترنت ارائه شده است. تلاش مؤلف بر این بوده است که موارد عملی متعددی ارائه کند تا مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این کتاب نه تنها برای استفاده در کلاس‌های تحقیقات بازاریابی مناسب است، بلکه می‌تواند در دوره‌های تحلیل دا‌ده‌های بازاریابی نیز استفاده شود. تغییرات سریع در دنیای کسب و کار موقعیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که مستلزم ارائه راه‌حل‌های خلاق و مهارت‌های بهتر در کسب و استفاده از اطلاعات است. در واقع دانشجویان با مطالعه این کتاب مهارت‌ها و ادراکی را از ابزارهای تحقیق کسب می‌کنند که در محیط متغیر بازاریابی، سایر دوره‌ها و زندگی شخصی آنها کاربرد دارد.

پیشگفتار
بخش اول: مقدمه و مراحل اولیه تحقیقات بازاریابی
فصل اول: مقدمه‌ای بر تحقیقات بازاریابی و فرایندهای آن
فصل دوم: تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی و توسعه یک رویکرد
بخش دوم: انواع طرحهای تحقیق
فصل سوم: طرح تحقیق
فصل چهارم: تحقیق اکتشافی ـ تحلیل داده‌های ثانویه و داده‌های صنفی
فصل پنجم: طرح اکتشافی ـ تحقیق کیفی
فصل ششم: طرح تحقیق توصیفی: پیمایش و مشاهده
فصل هفتم: طرح تحقیق علّی و روش آزمایش
بخش سوم: اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
فصل هشتم: اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
فصل نهم: طراحی پرسش‌نامه
فصل دهم: نمونه‌گیری
بخش چهارم: آماده‌سازی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش نهایی
فصل یازدهم: آماده‌سازی و راهبرد تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون فرضیه‌ها و ایجاد جداول توافقی
فصل سیزدهم: آزمون فرضیه‌های مربوط به اختلاف یا تفاوت
فصل چهاردهم: تحلیل داده‌ها: همبستگی و رگرسیون
فصل پانزدهم: تهیه و ارائه گزارش تحقیق
پیوستها
منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تحقیقات بازاریابی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل: