کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۵۴ مورد.

مدیریت عملیات خدمات

مدیریت عملیات خدمات

کد کتاب : ۲۲۶۶

نویسنده (ها) : دکتر امیر محمد فکور ثقیه ، سعید نصرتی

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مبانی مدیریت بحران (بحران‌ های طبیعی و سازمانی)

مبانی مدیریت بحران (بحران‌ های طبیعی و سازمانی)

کد کتاب : ۲۲۶۵

نویسنده (ها) : دکتر مهدی ابراهیمی‌ نژاد رفسنجانی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

کد کتاب : ۲۲۲۳

نویسنده (ها) : دکتر شهریار عزیزی ، دکتر ابوالقاسم ابراهیمی ، دکتر محمد رضا کریمی علویجه

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی

کد کتاب : ۲۲۱۳

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر فانی ، دکتر اردشیر شیری

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

عصر چهارم مدیریت بازاریابی : از سنتی تا دیجیتال

عصر چهارم مدیریت بازاریابی : از سنتی تا دیجیتال

کد کتاب : ۲۱۹۱

نویسنده (ها) : فیلیپ کاتلر ، هرماوان کارتاجایا ، ایوان ستیاوان

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برنامه ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان

برنامه ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان

کد کتاب : ۲۱۷۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر مجتبی فرخ

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری (جلد سوم : بحث های فرانظری در نظریه سازمان)

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری (جلد سوم : بحث های فرانظری در نظریه سازمان)

کد کتاب : ۲۰۹۶

نویسنده (ها) : ویراسته : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

کد کتاب : ۲۰۶۳

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر پورعزت ، میر یعقوب سید رضائی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری (جلد دوم : ساخت نظریه سازمان)

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری (جلد دوم : ساخت نظریه سازمان)

کد کتاب : ۲۰۲۸

نویسنده (ها) : ویراسته : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روش پژوهش در مدیریت : با تآکید بر مثال های کاربردی و آماری

روش پژوهش در مدیریت : با تآکید بر مثال های کاربردی و آماری

کد کتاب : ۲۰۲۷

نویسنده (ها) : دکتر شهریار عزیزی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه سازمان : نگاه های فرا نظری (جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم)

نظریه سازمان : نگاه های فرا نظری (جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم)

کد کتاب : ۲۰۲۶

نویسنده (ها) : ویراسته : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت فروش

مدیریت فروش

کد کتاب : ۲۰۱۹

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۲۰۰۶

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۲ )

کد کتاب : ۱۹۸۶

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

نهضتهای مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

کد کتاب : ۱۹۸۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی

تصمیم گیری در مدیریت بر مبنای آموزه های اسلامی

کد کتاب : ۱۹۵۶

نویسنده (ها) : دکتر محسن منطقی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مدیریت کلان داده ها در بخش های خصوصی و عمومی

مدیریت کلان داده ها در بخش های خصوصی و عمومی

کد کتاب : ۱۹۴۲

نویسنده (ها) : دکتر بابک سهرابی و حمیده ایرج

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

بازاریابی خدمات بیمه

بازاریابی خدمات بیمه

کد کتاب : ۱۹۲۴

نویسنده (ها) : دکتر طهمورث حسنقلی پور و دکتر کیومرث شریفی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴