سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

The Rise and Development of the Political Thought in the Ancient Orientگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۶۲۵
نویسنده (ها) : ویلیام پیرویان
William W. Piroyan
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0561-4
سال اولین نوبت : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۳۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اندیشه سیاسی در شرق باستان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.


پیشگفتار
بخش اول: آشور (بین‌النهرین)
فصل اول: سیر تحول اندیشه سیاسی در آشور باستان
فصل دوم: نقش آیین در پیدایش اندیشه سیاسی
فصل سوم: دوره دولت شهری
فصل چهارم: دوره تأسیس دولتهای ملی و امپراتوریها
بخش دوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در هند باستان
فصل اول: کلیات تاریخ هند باستان
فصل دوم: ادوار اندیشه سیاسی در هند باستان
فصل سوم: دوره پیدایش اندیشه‌های متضاد یا دوره اعتراضات
فصل چهارم: دوره حماسی و تحول اندیشه سیاسی
بخش سوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در چین باستان
فصل اول: تاریخ حکمرانی دودمان جو
فصل دوم: ویژگیهای اندیشه چین باستان
فصل سوم: مکتب کنفوسیوس
فصل چهارم: مکتب دائو
فصل پنجم: سایر مکاتب فکری در چین
در پایان هر فصل یادداشتهای مربوط به آن فصل آمده است.

موجود نمی‌باشد