سیاستهای مقایسه ای

Comparative Politicsگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۱۱۹
نویسنده (ها) : دکتر سید عبدالعلى قوام
Seyyed Abdol-Ali Ghavam, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0157-9
سال اولین نوبت : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۸
تعداد صفحات : ۲۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درسهای «نظامهای سیاسی تطبیقی»، «نوسازی و دگرگونی سیاسی» و «مسائل منطقه‌ای» به ارزش 6 واحد تدوین شده است.

مقدمه
فصل اول: برداشتهای جدید از سیاستهای مقایسه‌ای
فصل دوم: روش مقایسه‌ای و ساختار الگو
فصل سوم: الگو به عنوان چهارچوبی مشترک در مطالعه سیاستهای مقایسه‌ای
فصل چهارم: بهره‌گیری از تحلیل سیستمی در سیاستهای مقایسه‌ای شناسایی
فصل پنجم: بررسی سیاستهای مقایسه‌ای بر اساس تحلیل کارکردی
فصل ششم: فرهنگ سیاسی: پیوند میان تحلیل خرد و کلان
فصل هفتم: مطالعه سیاستهای مقایسه‌ای در چهارچوب رهیافتهای توسعه و نوسازی
فصل هشتم: طبقه‌بندی نظامهای سیاسی
فصل نهم: شاخصهای عمده بررسی در مطالعه سیاستهای مقایسه‌ای


چاپ سوم با اضافات

موجود نمی‌باشد

نظر شما :