انگلیسی برای دانشجویان رشته باستان شناسی

English for the Students of Archaeologyکد کتاب : ۱۶۸
نویسنده (ها) : دکتر صادق ملک شهمیرزادی ، دکتر پرویز بیرجندی
Sadegh Malek Shahmirzadi , PhD , Parviz Birjandi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0381-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال


1. Archaeology
2. Excavation
3. Methods of Archaeology
4. Making the Contour Map
5. The `Minai' and ` Lajevardi' Painted Wares of Persia: Twelfth-Four-teenth Century
6. Seal Impressions From Ur
7. Old Persian Cuneiform
8. Myth and Reality
9. Iran in the Palaeolithic World
10. Man Achieves Civilization
11. A Survey of Political History of Elam
12. The Stratigraphy and Internal Chronology of Tapeh Sialk
13. Persepolis-Diadem of the Realm
14. Parthians
15. The Sassanians
16. Islamic Architecture
17. The Safavid Period and Later
18. The Art of Iranian Painting
19. From Cave to Village
20. The Early Dynastic Sin Temples at Khafaji
21. Anatolia
22. The Harappans
23. The Great Pyramid
Appendix

این کتاب که از سلسله کتابهای بخش زبانهای خارجی برای رشته‌های مختلف دانشگاهی است برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی تهیه شده و چنانکه در مقدمه کتاب آمده است کوشش فراوان به عمل آمده که زبان تخصصی در آموزش علوم موثر واقع گردد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :