کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۵ مورد.

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

انگلیسی برای دانشجویان رشته آمار

کد کتاب : ۲۱۶۴

نویسنده (ها) : دکتر پوریا بقائی مقدم ، دکتر زهرا ظهوریان

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسى براى دانشجویان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها ، هنر ، معماری)

انگلیسى براى دانشجویان رشته های علوم انسانى (ادبیات و زبان ها ، هنر ، معماری)

کد کتاب : ۲۱۱۷

نویسنده (ها) : دکتر هادی فرجامی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی

کد کتاب : ۲۰۸۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا پیشقدم ، دکتر علی اکبر بوری

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

کد کتاب : ۲۰۷۹

نویسنده (ها) : دکتر الهه ستوده نما ، دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی

کد کتاب : ۱۹۴۰

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین کشاورز و دکتر موسی نوشی کوچک سرایی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برنامه ریزی آموزشی و درسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته های برنامه ریزی آموزشی و درسی

کد کتاب : ۱۸۶۵

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا

قیمت : ۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت آموزشی

کد کتاب : ۱۸۴۰

نویسنده (ها) : دکتر منصور کوشا

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

زبان عمومی

زبان عمومی

کد کتاب : ۱۸۰۷

نویسنده (ها) : دکتر حسین فرهادی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

کد کتاب : ۱۸۰۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد عباس نژاد، منصور خواجه پور و غلامرضا روحانی

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی

آموزش واژگان دانشگاهی در زبان انگلیسی

کد کتاب : ۱۷۳۲

نویسنده (ها) : دکتر ساسان بالغی زاده

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش دبستانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش و پرورش تطبیقی آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش دبستانی

کد کتاب : ۱۶۰۰

نویسنده (ها) : دکتراحمد آقازاده و دکتر رضا باقری نویس

قیمت : ۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه

انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه

کد کتاب : ۱۵۶۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدعلی اژه ای

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی بالینی (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی بالینی (۲)

کد کتاب : ۱۵۲۶

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا عباسیان و دکتر منصور توکلی

قیمت : ۳۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی

انگلیسی برای دانشجویان رشته فلسفه و کلام اسلامی

کد کتاب : ۱۵۱۰

نویسنده (ها) : دکتر نرگس نظرنژاد

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

انگلیسی یرای دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی (۱)

انگلیسی یرای دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی (۱)

کد کتاب : ۱۲۲۸

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا کیانی، سمیه کیانی، پروانه شایسته فر و حسین طالب زاده

قیمت : ۷۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته جامع علمی- کاربردی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته جامع علمی- کاربردی

کد کتاب : ۱۲۰۷

نویسنده (ها) : جلال الدین جلالی پور- عباس قاسم زاده اقدم

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی

کد کتاب : ۱۱۴۲

نویسنده (ها) : دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنیودکتر اصغر عابدی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۲)

کد کتاب : ۱۰۷۴

نویسنده (ها) : داود اقوامی

قیمت : ۱۰۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵