مدیریت مالی: جلد اول

fundamentals of managerial finance vol. 1گروه‌ها : حسابداری و مالی
کد کتاب : ۱۱۸
نویسنده (ها) : ریموند پی. نوو
Raymond P. Neveu
مترجم (ها) : دکتر علی جهانخانی ودکتر علی پارسائیان
Ali Jahankhani , PhD , Ali Parsayian , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-944-0
سال اولین نوبت : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۲۲
تعداد صفحات : ۴۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر سیزدهمین دوره کتاب سال ، 1374
قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال
مقدمه مترجمان (چاپ اول)
مقدمه مترجمان
فصل اول: دامنه و روش مدیریت مالی
فصل دوم: حیطه عمل مدیریت مالی
فصل سوم: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
فصل چهارم: بودجه‌بندی و روشهای پیشبینی
فصل پنجم: نقطه سربه‌سر و تجزیه و تحلیل اهرمها
فصل ششم: ریاضیات مالی
فصل هفتم: بودجه‌بندی سرمایه‌ای در وضعیت مطمئن: معیارها
فصل هشتم: بودجه‌بندی سرمایه‌ای در وضعیت مطمئن: تصمیم‌گیری
فصل نهم: بودجه‌بندی سرمایه‌ای در وضعیتهای نامطمئن
ضمایم
منابع و مآخذ
واژه‌نامه
هر فصل شامل خلاصه و پرسشها و برخی شامل پیوست و مسائل است.
این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم مدیریت مالی است برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حسابداری و مدیریت به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت مالی (1)» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان و کسانی که به نوعی با حرفه حسابداری آشنایی دارند از آن بهره‌مند شوند.