تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید : از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (۱۴۵۳ - ۱۷۸۹)

A History of Modern Europe : From the Fall of the Constantinople to the French Revolution (1453-1789)گروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۶۶۰
نویسنده (ها) : نقی لطفی ، دکتر محمد علی علیزاده
N. Lutfi , M. A. Alizadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-697-1
سال اولین نوبت : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۱
تعداد صفحات : ۳۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ اروپا در قرون جدید» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

پیشگفتار مقدمه بخش اول: رنسانس
فصل اول: چرا رنسانس از ایتالیا آغاز شد؟
فصل دوم: ادبیات رنسانس در ایتالیا
فصل سوم: اومانیسم
بخش دوم: بررسی اکتشافات جغرافیایی در غرب
فصل چهارم: اکتشافات پرتغالیها
فصل پنجم: اکتشافات اسپانیاییها
فصل ششم: اکتشافات هلندیها
فصل هفتم: اکتشافات فرانسویها
فصل هشتم: اکتشافات انگلیسیها
بخش سوم: اصلاحات مذهبی (رفرم) در غرب
فصل نهم: اصلاح‌طلبان مذهبی در اروپا
فصل دهم: واکنش کلیسای کاتولیک در برابر آیین پروتستان (ضد رفرم)
بخش چهارم: تحولات سیاسی اروپا در عصر جدید
فصل یازدهم: تحولات سیاسی اسپانیا در عصر جدید
فصل دوازدهم: تحولات سیاسی فرانسه در عصر جدید
فصل سیزدهم: تحولات سیاسی انگلستان در عصر جدید
بخش پنجم: تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اروپا در قرون جدید
فصل چهاردهم: پیشرفتهای علمی، فرهنگی اروپا در عصر جدید
فصل پانزدهم: نوزایی و تحول اندیشه سیاسی در عصر جدید (از ماکیاول تا لاک)
فصل شانزدهم: تحولات اجتماعی، اقتصادی اروپا در عصر جدید (از انقلاب تجاری تا انقلاب صنعتی)
منابع و مآخذ

موجود نمی‌باشد

نظر شما :