کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۶ مورد.

تاریخ آسیای میانه (از مغولستان تا خوارزم)

تاریخ آسیای میانه (از مغولستان تا خوارزم)

کد کتاب : ۲۲۸۴

نویسنده (ها) : اسوَت سوچک

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

تاریخ اجتماعی شیعیان : مفاهیم و کلیات

تاریخ اجتماعی شیعیان : مفاهیم و کلیات

کد کتاب : ۲۲۸۲

نویسنده (ها) : دکتر محسن الویری

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان (با تأکید بر هویت فرهنگی)

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویان (با تأکید بر هویت فرهنگی)

کد کتاب : ۲۲۱۰

نویسنده (ها) : دکتر محسن بهرام نژاد

قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷

تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)

تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)

کد کتاب : ۲۲۰۸

نویسنده (ها) : دکتر صفر بیگ زاده

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی

کد کتاب : ۲۲۰۵

نویسنده (ها) : دانلد مک رایلد ، آورام تیلور

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

فراز و فرود عباسیان (۱۳۲ ه تا ۳۳۴ ه) : پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی - اقتصاد و نهاد نظامی

فراز و فرود عباسیان (۱۳۲ ه تا ۳۳۴ ه) : پژوهشی در ساختار و تحول ایدئولوژی - اقتصاد و نهاد نظامی

کد کتاب : ۲۱۹۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد احمدی منش

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ نوین ترکیه

تاریخ نوین ترکیه

کد کتاب : ۲۱۸۳

نویسنده (ها) : اریک جی. زورخر

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

تاریخ اسلام در جنوب شرقی آسیا

تاریخ اسلام در جنوب شرقی آسیا

کد کتاب : ۲۱۷۶

نویسنده (ها) : دکتر محمود رضا اسفندیار

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ الصدر الاسلامی (عصر النبوه)

تاریخ الصدر الاسلامی (عصر النبوه)

کد کتاب : ۲۱۰۸

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین زرگری نژاد

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

کد کتاب : ۲۰۸۷

نویسنده (ها) : دکتر شهرام جلیلیان

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده (از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقا خان کرمانی)

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده (از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقا خان کرمانی)

کد کتاب : ۲۰۸۲

نویسنده (ها) : دکتر عباس قدیمی قیداری

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

تاریخ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

تاریخ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

کد کتاب : ۲۰۷۷

نویسنده (ها) : گئورگ ایگرس

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

کد کتاب : ۲۰۷۵

نویسنده (ها) : آنتونی براندیج

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

تاریخ نگاری عربی در دوره میانه : مولف در مقام کنشگر

تاریخ نگاری عربی در دوره میانه : مولف در مقام کنشگر

کد کتاب : ۲۰۳۸

نویسنده (ها) : کونراد هیرشلر

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ امپراتوری عثمانی

تاریخ امپراتوری عثمانی

کد کتاب : ۲۰۳۵

نویسنده (ها) : دکتر محمدتقی امامی خویی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانه (۱۲۵۰- ۱۸۰۰ میلادی)

تاریخ اسلام در آفریقای سده های میانه (۱۲۵۰- ۱۸۰۰ میلادی)

کد کتاب : ۲۰۱۶

نویسنده (ها) : رولاند آلیور ، آنتونی اتمور

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ ایران در دوره قاجاریه: عصر آقا محمد خان

تاریخ ایران در دوره قاجاریه: عصر آقا محمد خان

کد کتاب : ۱۹۹۲

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین زرگری نژاد

قیمت : ۲۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

کد کتاب : ۱۹۷۸

نویسنده (ها) : دکتر علی خالقی

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵