پیشگامان حکومتهای شیعی تاریخ حمدانیان و فاطمیان

A Short History of Hamdanid and Fatimid Dynastiesگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۱۵۱۲
نویسنده (ها) : دکتر مریم معزی
Maryam Moezzi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-666-1
سال اولین نوبت : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع درس اختیاری «خلفای فاطمی مصر و حمدانیان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

مقدمه
بخش اول: حمدانیان
فصل اول: گستره و خاستگاه حمدانیان
فصل دوم: حمدانیان موصل و دیار بکر
فصل سوم: حمدانیان حلب
فصل چهارم: روابط خارجی حمدانیان
فصل پنجم: اجتماع و اقتصاد در جامعه حمدانی
بخش دوم: فاطمیان
فصل اول: گستره فاطمیان
فصل دوم: فاطمیان: از پیدایش در مشرق تا حکومت در مغرب
فصل سوم: فاطمیان در مصر
فصل چهارم: پایه‌های حکومت فاطمی
فصل پنجم: روابط خارجی فاطمیان
پیوستها
کتاب‌شناسی
نمایه

حمدانیان و فاطمیان، پیشگامان حکومتهای شیعی در جهان اسلام، هر دو در آخرین سالهای سده سوم هجری فرمانروایی خود را بنیان نهادند. آن یکی از جزیره در فراسوی میان رودان برخاست؛ از میان عرب‌تباران ترسا پیشین و تا دریای مدیترانه قلمرو خود را گستراند. راسخ‌دینانی که پیشینه زندگی‌شان بر پشت اسب گذشت، در مرزبانی از ثغور اسلام، شیعه‌باورانی که به دوستداری پیامبر و خاندانش بلند آوازه شدند. دوازده امامیانی آسان‌گیر و آسان‌گذر که از ستیز با دیگر آیین‌باوران پرهیز کردند. دلاور مردانی جنگاور که هیچگاه اندیشه برافکندن خلافت سنی را در سر نپروراندند؛ حمدانیان تغلبی تبار. دیگری اما علوی مردی بود. در دوردستهای باختر پدیدار شد. با پشتوانه بربرهای آفریقایی شمشیر برکشید و فرمانروایی سترگی بنیان نهاد. آباد سرزمینهایی را که گشود: از هند تا سیسیل، از شام تاصحرای افریقا؛ عرب و بربر، ترک و کرد، زنگی و رومی به سویش شتافتند. یهود و ترسا، سنی و شیعی، مسلمان و کافر به فرمانش درآمدند. سنی رهبران بغداد و قرطبه را به پیکار فراخواند. مسیح‌باوران مدیترانه‌ای را به سازش کشانید و چلیپا‌سرداران را رویاروی شد. مبلغانی را آموزش داد و به دور و نزدیکها رهسپارشان کرد تا آیین اسماعیلی را بپراکنند. اندیشه‌ورزانی پرورانید و ژرف‌اندیشه‌های رازورزانه‌ای پی نهاد. نهادها و آدابی را پی گذارد که فزون بر دو سده تاب آورد؛ خلافت فاطمی.