دومین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی

دومین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی

کتاب درسی چیست؟ محتوای آن شامل چه مطالبی است؟ در نگارش کتاب درسی به چه مؤلفه‏‌های صوری باید توجه کرد؟ در تدوین محتوای کتاب درسی چه مؤلفه‏ های فرهنگی و اجتماعی دخیل اند؟ ماهیت کتاب درسی چیست؟ و در این چیستی، نظریه ‏های روان‏شناسی، جامعه‏ شناسی و فهم متن تا چه اندازه مشارکت دارند؟

می‏توان این جنبه ‏ها را برخی از موضوعات مهم در زمینه کتاب درسی برشمرد که نیازمند بررسی عمیق و حتی ایده‏ پژوهی اند. در همین راستا گروه «مطالعات کتاب درسی» سمت در صدد است تا طی همایشی ایده‏ های برتر در این زمینه را گرد آورد و در قالب طرح پژوهشی یا تهیه مقاله و کتاب به آن‏ها سامان دهد تا از این رهگذر بتواند به برنامه تهیه استانداردهایی در این خصوص جامه عمل بپوشاند.

 

** نگارندگان محترم، لطفا مقاله خود را در قالبی که تحت عنوان "شیوه نامه نگارش مقالات" روی صفحه اصلی  وبگاه همایش موجود است تایپ کنید و به ایمیل آدرس: Utbc@samt.ac.ir  ارسال نمایید.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهلت ارسال چکیده (طرح پژوهشی/مقاله): 20 مهر ماه 1398

اعلام نتیجه داوری: 28 مهر ماه 1398

ارسال اصل مقاله و طرح پژوهشی: 30 دی ماه 1398

اعلام نتیجه داوری: 23 بهمن ماه 1398

زمان برگزاری: اسفند 1398

محورهای دومین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی

الف) جایگاه کتاب درسی در نظام آموزش

-         ضرورت کتاب درسی

-         نقش کتاب درسی در آموزش دانشگاهی

-         بررسی رابطه سرفصلهای مصوب و تهیه کتاب درسی

ب)‌ سیر و تطوّر کتاب درسی

-         مطالعات تطبیقی در حوزه کتاب درسی 

-         سنتهای نگارش کتاب درسی

-         تطور تدوین کتاب درسی در دوره معاصر

ج) جنبه‌ها و ویژگیهای کتاب درسی

1)  جنبه زبان‌شناختی

-         عوامل مؤثر در فهم مطلب از واژه تا متن

-         ساختار زبانی و سبک علمی کتاب درسی

-         ارتباط بین رشته تخصصی و زبان کتاب درسی

-         ترجمه در کتاب درسی: انتخاب متن و روش ترجمه

2)  جنبه روان‌شناختی

-         تأثیر نظریه های یادگیری در چگونگی طراحی محتوای کتاب درسی

-         رابطه نیازها و علایق دانشجو با کتاب درسی

3) جنبه فرهنگی و اجتماعی

-         مناسبت ارزش‌ها و نگرشهای اجتماعی و فرهنگی با کتاب درسی 

-         تحلیل انتقادی گفتمان و بازتاب ایدئولوژی در کتاب درسی

-         گفتمان بینافرهنگی در کتاب درسی 

4) جنبه هنری

-         تصویرسازی در کتاب درسی

-         جنبه‌های کاربردی نگارگری و نقاشی ایرانی در تصویرسازی کتابهای درسی امروز

-         بررسی و شناخت جنبه‌های هنری کتاب درسی

د) طراحی و تولید ساختار و محتوای کتاب درسی

-         کالبدشناسی و طراحی ساختار کتاب درسی

-         اصول و روشهای سازماندهی محتوا

-         نقش جدول، ‌نمودار، ‌تصویر و مانند آن در کتاب درسی

ه) ویرایش و پالایش کتاب درسی

-         ویرایش و انواع آن در کتاب درسی

-         مسائل فنی در تولید کتاب درسی

-         انواع سبک نگارش کتاب درسی

و) ارزشیابی کتاب درسی

-         اصول و روشهای ارزیابی و اعتبارسنجی متون درسی در فرایند تولید

-         شیوه‌های نظرسنجی درباره کتاب درسی

-         شیوه اصلاح و بازبینی کتاب درسی

-         اصول و روشهای ارزشیابی و نقد کتاب درسی

ز) مدیریت تهیه و توزیع کتاب درسی

-         تعیین سیاستهای کلی تهیه کتاب درسی 

-         طراحی الگوی پیش‌بینی تقاضا برای کتاب درسی

-         طراحی الگوی مناسب اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی و قیمت‌گذاری

-         مطالعه پویایی‌های چرخه حیات کتاب درسی، از شکل‌گیری ایده تا افول

ح) فناوری اطلاعات و ارتباطات و کتاب درسی

-         بررسی شیوه‌های تهیه و تولید و ارائه کتاب درسی الکترونیکی و بر خط (آن‌لاین)

-         مزایا،‌ مشکلات و راهکارهای مناسب در تهیه، تولید و ارائه کتاب درسی الکترونیکی

-         نقش فناوری اطلاعات در فرایند تألیف، ویرایش و روزآمدسازی کتاب درسی

-         بررسی سامانه‌ها و نرم‌افزارهای تولید محتوای الکترونیکی کتاب درسی

-         بررسی استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی

-         نقش فناوری اطلاعات در تعامل بین کتاب درسی، مدرس و دانشجو

-         نقش بانکهای اطلاعاتی در تولید محتوای الکترونیکی کتاب درسی

-         استفاده از فناوری اطلاعات و تحلیل‌های کمّی در بررسی محتوایی کتاب درسی

-         امکان‌سنجی اضافه کردن ویژگی‌های چاپ افزوده به کتاب درسی

ط) جنبه‌های حقوقی و کتاب درسی

-         بررسی مسائل حقوقی نشر الکترونیکی کتاب درسی

-         مسائل حقوقی اقتباس و برداشت علمی در کتاب درسی

-         معیارها و تبعات حقوقی تألیف، ترجمه و مرز میان این دو