نشست‌های علمی برگزار شده

نشست‌های علمی برگزار شده

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ
۱ علوم انسانی و شبکه مفهومی نقد (نقدی بر ایده بومی‌سازی) دکتر علیرضا نیکویی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۲ ارتقای جایگاه پژوهش در سازمان سمت: ضرورت‌ها و راه‌کارها دکتر محمد آریامنش، دکتر حمیدرضا خادمی و دکتر زهرا ابوالحسنی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۳ آشنایی با کرسی‌های نظریه‌پردازی دکتر علی مسگر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۴ فلسفه برای مشاوره خانم دکتر معصومه اسمعیلی؛ دکتر فریبرز باقری و دکتر سعید ضرغامی ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۵ آینده علوم انسانی در ایران دکتر مقصود فراستخواه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۶ گفتگوهای سمت دکتر سیدحسین کاظمی؛ دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۷ بازمفهوم‌شناسی مطالعات میان رشته‌ای دکتر علی خورسندی ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۸ گفتگوهای سمت دکتر عبدالرسول شاکری؛ دکتر محمد آرمند ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۹ تحلیل گفتمان شناختی: ‌بررسی فرایند درک گفتمان از منظر زبان‌شناسی شناختی دکتر نوبخت ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
۱۰ اولین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- تاریخ، ‌نظریه و روش‌های پژوهش در کتاب درسی
۲- واکاوی شاخص‌های ارزیابی کیفیت کتاب درسی
۳- کتاب درسی: تعلیم و تربیت و یادگیری
۱- دکتر مهدی صداقت‌پیام
۲- دکتر عیسی رضایی
۳- دکتر طالب زندی، دکتر محمد نوریان و دکتر محمد آرمند
۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۱ دومین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- بازنمایی هویت و ارزش‌های ملی، فراملیّتی و اجتماعی در کتاب‌های درسی
۲- بازنمایی مسائل تاریخی و سیاسی در کتاب‌های درسی
۱- دکتر زهرا ابوالحسنی
۲- دکتر ناصر آقابابایی و دکتر امیرعلی مازندرانی
۱۳۹۷/۰۷/۱۷
۱۲ سومین نشست از سلسله نشست‌های «آخرین پژوهش‌ها در حوزه مطالعات کتاب درسی» گروه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی
۱- بازنمایی مسائل تاریخی و سیاسی در کتاب‌های درسی
۲- محیط یست، حقوق بشر و جنگ در کتاب‌های درسی
۳- کاربرد، کارایی و اثرهای کتاب
۱- دکتر امیرعلی مازندرانی
۲- دکتر علیرضا زارع آلانق
۳- دکتر ناصر آقا بابایی
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۳ پیشگیری وضعیت‌مدار از نقض حقوق مؤلف دکتر مهدی خاقانی اصفهانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
۱۴ رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیت در زمینه برنامه درسی و کتاب درسی دکتر ملیحه صابری ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۱۵ رشته تاریخ در دوران مدرن: شکل‌گیری و جریانها دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۱۶ آموزش تاریخ در مکتب آنال دکتر داریوش رحمانیان؛ دکتر حسام نقره‌چی؛ دکتر محمدجواد عبدالهی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۱۷ رشته تاریخ در دوره مدرن، شکل‌گیری و جریانها: تاریخ‌نگاری رانکه‌ای دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۱۸ اولین جلسه دوره مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۱۹ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه اول) عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
۲۰ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه دوم) آشنایی با نرم‌افزار zotero دکتر مهدی صداقت‌پیام ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
۲۱ نشست داخلی اعضاء هیأت علمی در خصوص مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی (جلسه سوم) عبدالرضا نوروزی چاکلی ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
۲۲ دومین جلسه دوره مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی دکتر اسدی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۳ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۱) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۴ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۲) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۲۵ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۳) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
۲۶ دوره معرفت افزایی تاریخ علم وتمدن اسلام(۴) اصغر قائدان ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
۲۷ نشست علمی «جنبه‌های تاریک و روشن شخصیت» دکتر ناصر آقابابایی ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۲۸ سلسله نشست‌های کارگروه مطالعات کتاب درسی: «مؤلفه‌های ارزشی و اجتماعی کتاب درسی» دکتر زهرا ابوالحسنی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
۲۹ جلسه بررسی پیشنهادی نشست «هم‌اندیشی کارگروه نظریه نقد ادبی»   ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۳۰ نشست عمومی «فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی در ایران» دکتر مرتضی منطقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
۳۱ نشست علمی: «ادبیات داستانی و علوم انسانی» (جلسه اول) دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
۳۲ نشست علمی: «ادبیات داستانی و علوم انسانی» (جلسه دوم) دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۳۳ طراحی مدل نیازسنجی دکتر زند حسامی ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

 

سخنرانی در مناسبت‌ها و بزرگداشت

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ
۱ روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی دکتر ذبیحی ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۲ مراسم رونمایی و بزرگداشت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر غلامی و جناب دکتر حداد عادل دکتر غلامی وزیر علوم و دکتر حداد عادل ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۳ مراسم بزرگداشت استاد حوزه و دانشگاه دکتر احمد احمدی و رونمایی از کتاب دکتر احمد احمدی و علوم انسانی دکتر محمدرضا بهشتی و دیگران ۱۳۹۷/۰۹/۲۷