کتاب‌ها

نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

سیاست جهانی (جلد اول)
سیاست جهانی (جلد اول)

نویسنده (ها) : اندرو هیوود

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جراحى عمومى
جراحى عمومى

نویسنده (ها) : پوهندوى دکتور چراغعلى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ژئومورفولوژی (اقلیم) جلد چهارم
ژئومورفولوژی (اقلیم) جلد چهارم

نویسنده (ها) : ریچارد جی. چورلی استانلی ای. شوم دیوید ای. سودن

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

اهداى گامت و جنین در درمان نابارورى
اهداى گامت و جنین در درمان نابارورى

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی راهنمایی و مشاوره
مبانی راهنمایی و مشاوره

نویسنده (ها) : دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر جواد اژه ای، دکتر قدسی احقر، دکتر خدیجه آرین، سید مهدی حسینی، دکتر محسن رسولی دکتر مهدی زارع بهرام آبادی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
مبانی علوم و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

نویسنده (ها) : دکتر عباس علی محمدی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی
انگلیسی برای دانشجویان رشته دریانوردی و علوم دریایی

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ خوش سیما، فاطمه معافیان، امرالله طلعتی باغسیاهی و دکتر سید جعفر سجادی پارسا

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسى براى دانشجویان رشته گیاه پزشکى
انگلیسى براى دانشجویان رشته گیاه پزشکى

نویسنده (ها) : فرشته مهرابى، دکتر محمدرضا طالبى نژاد و دکتر رحیم طالبى

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی
انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا احمدی و دکتر عبدالله درخشنده

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشتهبرق، الکترونیک، کنترل و مخابرات
انگلیسی برای دانشجویان رشتهبرق، الکترونیک، کنترل و مخابرات

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۱۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد
انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

نویسنده (ها) : دکتر الهه ستوده نما و دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

امراض گوش، گلو و بینى
امراض گوش، گلو و بینى

نویسنده (ها) : پوهنوال دکتور هدایت الله صالحى

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)
اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)

نویسنده (ها) : ژوزف ای. استیگلیتز

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

فقه و حقوق تطبیقی
فقه و حقوق تطبیقی

نویسنده (ها) : به قلم گروهی از مؤلفان

قیمت : ۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاددکتر محمد آشوری)
علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاددکتر محمد آشوری)

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و پرورش تطبیقی

نویسنده (ها) : دکتر احمد آقا زاده

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اخلاق زیستى (بیواتیک): از منظر حقوقى، فلسفى و علمى
اخلاق زیستى (بیواتیک): از منظر حقوقى، فلسفى و علمى

نویسنده (ها) : جمعى از نویسندگان

قیمت : ۲۸٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

حقوق مدنی تطبیقی
حقوق مدنی تطبیقی

نویسنده (ها) : گروهی از مؤلفان

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷