کتاب‌ها

نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

اسطوره و ادبیات
اسطوره و ادبیات

نویسنده (ها) : جمعى از نویسندگان

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

وانمایی در سینما و ادبیات داستانی: مقایسه داستان پردازی های کلامی و دیداری
وانمایی در سینما و ادبیات داستانی: مقایسه داستان پردازی های کلامی و دیداری

نویسنده (ها) : کارل کروبر

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

گفت و شنود آزمایشگاهى (۱ و ۲)
گفت و شنود آزمایشگاهى (۱ و ۲)

نویسنده (ها) : دکتر زهره کسائیان و دکتر محمدرضا طالبى نژاد

قیمت : ۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

خواندن متون مطبوعاتى
خواندن متون مطبوعاتى

نویسنده (ها) : مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران

قیمت : ۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی
طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی

نویسنده (ها) : پروفسور اندرو لوین

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر علوم قرآن (۱)
مقدمه ای بر علوم قرآن (۱)

نویسنده (ها) : محمد هادی معرفت

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مقدمه ای بر علوم قرآن (۲)
مقدمه ای بر علوم قرآن (۲)

نویسنده (ها) : محمد هادی معرفت

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

معماری ایران دوره اسلامی
معماری ایران دوره اسلامی

نویسنده (ها) : محمدیوسف کیانی

قیمت : ۱۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

اخلاق و تربیت اسلامى
اخلاق و تربیت اسلامى

نویسنده (ها) : محمد تقى رهبر محمد حسین رحمیمیان

قیمت : ۱۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۶

نظامهای همکاری بین کتابخانه ای
نظامهای همکاری بین کتابخانه ای

نویسنده (ها) : نرگس نشاط

قیمت : ۲۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

آشنایی با رمان (۱)
آشنایی با رمان (۱)

نویسنده (ها) : دکتر عباسعلی رضائی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

نهادها و سازمانها
نهادها و سازمانها

نویسنده (ها) : دبلیو. ریچارد اسکات

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس
تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس

نویسنده (ها) : دکتر محمد ایلخانی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ قرآن
تاریخ قرآن

نویسنده (ها) : آیت الله محمد هادی معرفت

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

علم کلام (۱): توحید و صفات الهی
علم کلام (۱): توحید و صفات الهی

نویسنده (ها) : دکتر علی الله بداشتی

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مشاوره گروهی: راهبردها و فنون
مشاوره گروهی: راهبردها و فنون

نویسنده (ها) : ادوارد ای. جیکوبز، رابرت ال. ماسن و ریلی ال. هارویل

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رهنماى امراض معدى معایى
رهنماى امراض معدى معایى

نویسنده (ها) : داوید، بى، زاکر، ام، دى جیروم، دى، واى، ام، دى بلیر، اس، لویس، ام، دى

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تاریخ ادبیات فرانسه جلد چهارم: قرن نوزدهم
تاریخ ادبیات فرانسه جلد چهارم: قرن نوزدهم

نویسنده (ها) : پیر برونل و ایوان بلانژه، دانیل کوتى، فیلیپ سلیه و میشل تروفه

قیمت : ۳۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸