کتاب‌ها

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

Человек с точки зрения исламской доктрины
Человек с точки зрения исламской доктрины

نویسنده (ها) : Исследовательский центр , Исламской семинарии и , университета

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

Знакомство с исламскими науками
Знакомство с исламскими науками

نویسنده (ها) : Реда Биринджкар

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

Археология и искусство Ирана в I тысячелетии до н.э
Археология и искусство Ирана в I тысячелетии до н.э

نویسنده (ها) : Хассан Талаи

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

Глубинные слои познания
Глубинные слои познания

نویسنده (ها) : Ахмад Ахмади

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری
خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

نویسنده (ها) : دکتر غیداء خزنه کاتبی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی
درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی

نویسنده (ها) : دکتر علی حسن مزبان

قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب درسی دانشگاهی (۲): فناوری اطلاعات و ارزشیابی
کتاب درسی دانشگاهی (۲): فناوری اطلاعات و ارزشیابی

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۳۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

آموزش زبان فارسی سال اول آموزش
آموزش زبان فارسی سال اول آموزش

نویسنده (ها) : دکتر ولادیمیر ایوانف و دکتر زهرا ابوالحسنی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

دستور زبان ارمنی ( برای فارسی زبانان)
دستور زبان ارمنی ( برای فارسی زبانان)

نویسنده (ها) : دکتر محمد ملک محمدی

قیمت : ۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

اقتصاد سنجى کاربردى: موضوعات انتخابى
اقتصاد سنجى کاربردى: موضوعات انتخابى

نویسنده (ها) : کنت. اف. والیس

قیمت : ۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳

کتاب درسی دانشگاهی (۱): ساختار و ویژگیها
کتاب درسی دانشگاهی (۱): ساختار و ویژگیها

نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان

قیمت : ۵۱٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

معارف کلامی شیعه (کلیات امامت)
معارف کلامی شیعه (کلیات امامت)

نویسنده (ها) : جمعی از نویسندگان

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری
بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

نویسنده (ها) : دکتر داوود مهدوی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری و دکتر حمدالله سجاسی قیداری

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مقدمه ای بر تئوری/ تئاتر
مقدمه ای بر تئوری/ تئاتر

نویسنده (ها) : مارک فورتیه

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی
شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی

نویسنده (ها) : اسپینوزا

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جغرافیای روستایی ایران
جغرافیای روستایی ایران

نویسنده (ها) : دکتر حسن افراخته

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ساختار انقلابهای علمی
ساختار انقلابهای علمی

نویسنده (ها) : تامس کوهن

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

زبان قرآن و مسائل آن
زبان قرآن و مسائل آن

نویسنده (ها) : دکتر محمد باقر سعیدی روشن

قیمت : ۵۹٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱