کتاب‌ها

نمایش 1 تا 8 مورد از کل 8 مورد

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج (دیات)

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج (دیات)

کد کتاب : ۱۸۹۴

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

آیات الاحکام تطبیقی

آیات الاحکام تطبیقی

کد کتاب : ۱۶۶۸

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج قصاص

ترجمه و تعلیق بر مبانی تکمله المنهاج قصاص

کد کتاب : ۱۵۱۳

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

قواعد فقه بخش جزا (۲)

قواعد فقه بخش جزا (۲)

کد کتاب : ۱۲۷۶

نویسنده (ها) : خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح)

مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، حجب، بزهکار، توارث در اهدای گامت و تشریح)

کد کتاب : ۱۲۲۷

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

علم اصول در فقه و قوانین موضوعه

کد کتاب : ۱۱۱۲

نویسنده (ها) : استاد خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۲۸٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

ارث

ارث

کد کتاب : ۶۱۱

نویسنده (ها) : خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

قواعد فقه (۱): بخش جزا

قواعد فقه (۱): بخش جزا

کد کتاب : ۴۹۷

نویسنده (ها) : خلیل قبله ای خویی
Khalil Gheblei Khoyi

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸