لیست کتاب‌های جدید

نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۶ مورد.

تاریخ اسلام درجنوب شرقی آسیا
تاریخ اسلام درجنوب شرقی آسیا

نویسنده (ها) : دکتر محمودرضا اسفندیار

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

نویسنده (ها) : جان باکلی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

سبک شیرین نو درایران وایتالیا :بررسی تطبیقی
سبک شیرین نو درایران وایتالیا :بررسی تطبیقی

نویسنده (ها) : دکتر ایمان منسوب بصیری

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه ی اصول حقوقی
نظریه ی اصول حقوقی

نویسنده (ها) : اومبرتو آویلا

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه نقدادبی
درسنامه ای میان رشته ای جلد دوم
نظریه نقدادبی درسنامه ای میان رشته ای جلد دوم

نویسنده (ها) : دکتر حسین پاینده

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه و نقد ادبی 
درسنامه ای میان رشته ای جلد اول
نظریه و نقد ادبی درسنامه ای میان رشته ای جلد اول

نویسنده (ها) : دکتر حسین پاینده

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

بلاغت تطبیقی : تحلیل و بررسی زیباشناسی سخن فارسی و عربی
بلاغت تطبیقی : تحلیل و بررسی زیباشناسی سخن فارسی و عربی

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا کریمی فرد

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فرش های پیش از اسلام ومنسوجاتی از خاور زمین
فرش های پیش از اسلام ومنسوجاتی از خاور زمین

نویسنده (ها) : فردریش اشپولر

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

عوامل روانی-عصبی-هورمونی ورزش وفعالیت ورزشی
عوامل روانی-عصبی-هورمونی ورزش وفعالیت ورزشی

نویسنده (ها) : فلیکس ارلن اشپیل و کاترینا اشترالر

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشاوره کودک(جلداول)
مشاوره کودک(جلداول)

نویسنده (ها) : داناای.هندرسون-چارلزال .تامپسون

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی
مبانی نظری و عملی برنامه ریزی درسی

نویسنده (ها) : کالین جی. مارش - جرج ویلیس

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

علوم انسانی_دیجیتال
علوم انسانی_دیجیتال

نویسنده (ها) : آن بردیک ، یوهانا دراکر ، پیتر لوننفلد ، تاد پرزنر ، جفری اشناپ

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

سیاست جهانی (جلد دوم)
سیاست جهانی (جلد دوم)

نویسنده (ها) : اندرو هیوود

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پایه های علم رجال
پایه های علم رجال

نویسنده (ها) : علامه شیخ عبدالهادی الفضلی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ساحل نیروانه شرح سوتره دل
ساحل نیروانه شرح سوتره دل

نویسنده (ها) : علیرضا شجاعی

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه
نویسندگان بزرگ معاصر فرانسه

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا غفوری

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برنامه ریزی منابع انسانی
برنامه ریزی منابع انسانی

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر فانی، دکتر اردشیر شیری

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان
آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان

نویسنده (ها) : دکترعلی اکبر ارجمندنیا

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷