لیست کتاب‌های جدید

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۶ مورد.

راهبردهای یادگیری
راهبردهای یادگیری

نویسنده (ها) : پل سیر

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه دین
فلسفه دین

نویسنده (ها) : دکتر مجتبی اعتمادی نیا، روح الله چاووشی زیر نظر دکتر محسن جوادی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبانی ارتباط شناسی
مبانی ارتباط شناسی

نویسنده (ها) : دکتر محسن نوکاریزی -سیدمهدی نارمنجی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ فرهنگ وتمدن ایران دردوره صفویان
(باتاکیدبرهویت فرهنگی)
تاریخ فرهنگ وتمدن ایران دردوره صفویان (باتاکیدبرهویت فرهنگی)

نویسنده (ها) : دکتر محسن بهرام نژاد

قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حکمت عملی: از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و ملاصدرا
حکمت عملی: از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن سینا و ملاصدرا

نویسنده (ها) : دکتر محمد ذبیحی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

نویسنده (ها) : محمد یمنی دوزی سرخابی

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فلسفه تحقیق درعلوم اجتماعی
فلسفه تحقیق درعلوم اجتماعی

نویسنده (ها) : دکتر محمدتقی ایمان-دکتراحمدکلاته ساداتی

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)
کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)

نویسنده (ها) : دکتر محمد شریفی پیچون

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

هرمنوتیک : معنا و زبان
هرمنوتیک : معنا و زبان

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین مختاری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

رویدادپژوهی درحسابداری و مالی
رویدادپژوهی درحسابداری و مالی

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسین قائمی وجواد معصومی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ذخیره و بازیابی اطلاعات
ذخیره و بازیابی اطلاعات

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسن زاده

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی)
آموزش ژیمناستیک هنری زنان (مقدماتی)

نویسنده (ها) : دکتر محمدهادی قاسمی دکتر فریبرز هوانلو و سیده شادی مرتضوی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

فراز و فرود عباسیان(۱۳۲ه تا۳۳۴ه)پژوهشی درساختار وتحول ایدئولوژی-اقتصادونهاد نظامی
فراز و فرود عباسیان(۱۳۲ه تا۳۳۴ه)پژوهشی درساختار وتحول ایدئولوژی-اقتصادونهاد نظامی

نویسنده (ها) : دکتر محمداحمدی منش

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ساختار افق درشعر معاصر فرانسه
ساختار افق درشعر معاصر فرانسه

نویسنده (ها) : میشل کولو

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مجموعه هنر درتمدن اسلامی معماری ۲
مجموعه هنر درتمدن اسلامی معماری ۲

نویسنده (ها) : دکتر مهردادقیومی بید هندی

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مجموعه هنردرتمدن اسلامی معماری 
۱
مجموعه هنردرتمدن اسلامی معماری ۱

نویسنده (ها) : دکترمهردادقیومی بیدهندی

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی رشته برق-الکترونیک-کنترل و مخابرات
انگلیسی رشته برق-الکترونیک-کنترل و مخابرات

نویسنده (ها) : منوچهر حقانی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام
درسنامه ی مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام

نویسنده (ها) : حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین اسکندری

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷