کتاب‌ها

نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۱۱ مورد.

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد اول: از آغاز تا پادشاهی منوچهر

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد اول: از آغاز تا پادشاهی منوچهر

کد کتاب : ۴۵۵

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رستم و سهراب: شرح، نقد و تحلیل داستان ( از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی و واژگانی)

رستم و سهراب: شرح، نقد و تحلیل داستان ( از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی و واژگانی)

کد کتاب : ۴۴۲

نویسنده (ها) : دکتر غلام محمد طاهری مبارکه

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دستور زبان فارسى (۱)

دستور زبان فارسى (۱)

کد کتاب : ۴۳۸

نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار با همکارى غلامرضا عمرانى

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

راهنماى ویرایش

راهنماى ویرایش

کد کتاب : ۴۳۳

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

آشنایی با علوم قرآنی

آشنایی با علوم قرآنی

کد کتاب : ۴۲۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد مهدی رکنی یزدی

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نگارش و ویرایش

نگارش و ویرایش

کد کتاب : ۳۷۹

نویسنده (ها) : احمد سمیعی ( گیلانی )

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

کد کتاب : ۳۳۷

نویسنده (ها) : دکتر محمود فضیلت

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

نظریه های نقد ادبی (صورتگرایی و ساختارگرایی)

نظریه های نقد ادبی (صورتگرایی و ساختارگرایی)

کد کتاب : ۳۲۰

نویسنده (ها) : مهیار علوی مقدم

قیمت : ۱۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

دستور تاریخى مختصر زبان فارسى

دستور تاریخى مختصر زبان فارسى

کد کتاب : ۳۰۸

نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سراچه آوا و رنگ: خاقانى شناسى

سراچه آوا و رنگ: خاقانى شناسى

کد کتاب : ۲۵۴

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعراى معروف سبک هندى

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعراى معروف سبک هندى

کد کتاب : ۲۵۲

نویسنده (ها) : محمد قهرمان

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی

تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی

کد کتاب : ۲۴۲

نویسنده (ها) : سید محمد راستگو

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

معانی و بیان

معانی و بیان

کد کتاب : ۲۳۸

نویسنده (ها) : دکتر محمد علوی مقدم دکتر رضا اشراف زاده

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

دستور تاریخى زبان فارسى

دستور تاریخى زبان فارسى

کد کتاب : ۱۶۴

نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

کد کتاب : ۱۲۷

نویسنده (ها) : دکتر محمد مهدى رکنى یزدى

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

صرف و نحو عربی

صرف و نحو عربی

کد کتاب : ۱۲۰

نویسنده (ها) : دکترعباس ماهیار

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ زبان فارسى

تاریخ زبان فارسى

کد کتاب : ۱۰۵

نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مجموعه مقاله های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی

مجموعه مقاله های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی

کد کتاب : ۱۰۲

نویسنده (ها) : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

قیمت : ۶٬۷۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۳