کتاب‌ها

نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۱۳ مورد.

برگزیده مرصاد العباد

برگزیده مرصاد العباد

کد کتاب : ۴۶۳

نویسنده (ها) : دکتر رضا انزابى نژاد
Reza Anzabi Nejad , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

نقد بدیع

نقد بدیع

کد کتاب : ۴۵۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد فشارکی
M. FeSharaki, PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد اول: از آغاز تا پادشاهی منوچهر

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد اول: از آغاز تا پادشاهی منوچهر

کد کتاب : ۴۵۵

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Galal-od-Din Kazzazi , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

رستم و سهراب: شرح، نقد و تحلیل داستان ( از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی و واژگانی)

رستم و سهراب: شرح، نقد و تحلیل داستان ( از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی و واژگانی)

کد کتاب : ۴۴۲

نویسنده (ها) : دکتر غلام محمد طاهری مبارکه
Gholam Mohammad Taheri Mobarakeh , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

دستور زبان فارسى (۱)

دستور زبان فارسى (۱)

کد کتاب : ۴۳۸

نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار با همکارى غلامرضا عمرانى
Taghi Vahidian Kamyar, PhD , Gholam Reza Emrani

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

راهنماى ویرایش

راهنماى ویرایش

کد کتاب : ۴۳۳

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین غلامحسین زاده
Gholam Hosayn Gholam Hoseyn Zadeh , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

آشنایی با علوم قرآنی

آشنایی با علوم قرآنی

کد کتاب : ۴۲۹

نویسنده (ها) : دکتر محمد مهدی رکنی یزدی
Muhammad Mehdi Rukni Yazdi , PhD

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

نگارش و ویرایش

نگارش و ویرایش

کد کتاب : ۳۷۹

نویسنده (ها) : احمد سمیعی ( گیلانی )
Ahmad Samiee (Guilani)

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

آهنگ شعر فارسى: وزن، قافیه و ردیف

کد کتاب : ۳۳۷

نویسنده (ها) : دکتر محمود فضیلت
Mahmoud Fazilat , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

نظریه های نقد ادبی (صورتگرایی و ساختارگرایی)

نظریه های نقد ادبی (صورتگرایی و ساختارگرایی)

کد کتاب : ۳۲۰

نویسنده (ها) : مهیار علوی مقدم
Mehyar Alavi Moqaddam

قیمت : ۱۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

دستور تاریخى مختصر زبان فارسى

دستور تاریخى مختصر زبان فارسى

کد کتاب : ۳۰۸

نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى
M. Abolghassemi , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سراچه آوا و رنگ : خاقانى شناسى

سراچه آوا و رنگ : خاقانى شناسى

کد کتاب : ۲۵۴

نویسنده (ها) : دکتر میر جلال الدین کزازی
Mir Jalaloddin Kazzazi , PhD

قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعراى معروف سبک هندى

برگزیده اشعار صائب و دیگر شعراى معروف سبک هندى

کد کتاب : ۲۵۲

نویسنده (ها) : محمد قهرمان
Mohammad Ghahraman

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی

تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی

کد کتاب : ۲۴۲

نویسنده (ها) : سید محمد راستگو
Seyed Mohammad Rastgoo

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

معانی و بیان

معانی و بیان

کد کتاب : ۲۳۸

نویسنده (ها) : دکتر محمد علوی مقدم ، دکتر رضا اشراف زاده
Mohammad alavi-Moqaddam , PhD , Reza Ashrafzadeh , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

دستور تاریخى زبان فارسى

دستور تاریخى زبان فارسى

کد کتاب : ۱۶۴

نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى
M. Abolghassemi , PhD

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

برگزیده کشف الاسرار و عده الابرار میبدی

کد کتاب : ۱۲۷

نویسنده (ها) : دکتر محمد مهدى رکنى یزدى
M. M.Rokni Yazdi , PhD

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

صرف و نحو عربی

صرف و نحو عربی

کد کتاب : ۱۲۰

نویسنده (ها) : دکترعباس ماهیار
Abbas Mahyar , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷